Wekelijks Woord

Drie relatieprofielen

Menselijke relaties zijn alleen bevredigend als we ze niet ten eerste aangaan om onszelf of om de ander, maar om God te behagen.


G O D G E R I C H T  I N  G E S P R E K


Preek

Jezus als Redder, of Jezus als Koning?

Ik vind het gek om te zien hoe christenen zo vaak moeite hebben met de kwestie "het kruis en het Koninkrijk". Soms lijkt het alsof we ze als twee verschillende verhalen behandelen en we niet begrijpen hoe het kruis in het verhaal van het Koninkrijk past.


Artikel

Hoe je de Heilige Geest kunt herkennen

Velen van ons zijn in verwarring als het gaat om het herkennen van de aanwezigheid van de Geest. Wat is het teken van Zijn aanwezigheid? Wanneer Paulus tegen de Galaten zegt "door de Geest te wandelen" en "door de Geest te leven," richt hij zijn aandacht niet op de gaven van de Geest, maar op de vrucht van de Geest.


Artikel

Stop en geniet van het gewone

Het leven is een mengeling van schoonheid en mysterie. We zien de schoonheid van de geschapen wereld, maar verlangen tegelijkertijd naar de eeuwigheid. We verlangen naar iets dat de tijd overstijgt. We voelen dat er meer is dan alleen dit leven. 


Artikel

Waarom doodde God Nadab en Abihu in Leviticus 10?

Verhalen als deze staan in de Bijbel om ons te onderwijzen (Romeinen 15:4). God wil ons stilzetten, laten nadenken. Wat zouden we moeten leren van deze vurige dood? Hier zijn drie lessen.U I T G E L I C H T


Yet not I van CityAlight

Album

Jezus Leeft! En daarom hebben wij hoop in Hem en kunnen wij rusten in Zijn vrede. Luister en zing mee met CityAlight, en breng je lof aan de Heer.