Bekeringsverhalen: nuttig of riskant?

Je vindt ze op internet, in boeken en in christelijke tijdschriften. Verhalen van jongeren en ouderen die drugs-, gok- of seksverslaafd waren, helemaal aan de grond zaten en toen op een wonderlijke manier tot geloof kwamen. Vaak zijn ze geschreven om anderen te bemoedigen en om te laten zien hoe goed God is voor mensen.

Ik herinner me preken waarin de dominee zei dat we maar veel bekeringsgeschiedenissen moesten lezen. Daarmee bedoelde hij niet de verhalen die op internet circuleren, maar oude boekjes waarin mensen vertelden hoe ze God hebben leren kennen. Maar dat even terzijde.

Genade
Het lezen van zulke verhalen kan nuttig zijn. Je kunt ervan leren dat God écht in mensen werkt. Dat Jezus niet voor niets is gestorven, maar dat Hij ook daadwerkelijk de zonden van mensen op Zich neemt.

Veel bekeringsverhalen zijn nogal heftig. Diepe ellende, verslavingen en verbroken relaties zijn ingrediënten die vaak voorkomen. Ook dat is op zich niet erg. Uit al die verhalen blijkt dat God zelfs voor de grootste zondaar genade heeft.

Spiegelen
Toch denk ik dat die mooie verhalen een keerzijde hebben. De vertellers zijn vaak op een bijzondere manier bij Jezus terecht gekomen. Het gevaar ligt op de loer dat je je eigen leven daaraan gaat spiegelen. Je kunt dan zomaar gaan twijfelen aan je eigen geloof omdat je bepaalde dingen niet voelt of meegemaakt hebt die je in bekeringsverhalen vaak tegenkomt.

Andersom kan het zo zijn dat je de verhalen leest als een roman – mooi en indrukwekkend, maar ver van je bed. Terwijl de bedoeling juist is om jou ook te bewegen tot een leven met God.

Geloof en bekering
Ik wil niet zeggen dat je bekeringsverhalen links moet laten liggen. Je kunt ze best lezen en je verwonderen over Gods goedheid voor zondaren. Maar laat je er niet door afleiden van Gods eigen woord. Jezus zegt in Markus 1:15: Bekeer u en geloof het evangelie. Dat zegt Hij niet tegen een specifieke zondaar, maar tegen iedereen die Hij tegenkomt – en nu dus tegen jou.

De beste bekeringsverhalen staan nog altijd in de Bijbel. Je vindt ze in allerlei soorten en maten. Manasse die het grondig had verprutst en in de gevangenis tot inkeer kwam, maar ook David die met God leefde en toch elke dag genade nodig had. Samen met de rest van de Bijbel brengen die verhalen de boodschap van God: of je nu een potje van je leven hebt gemaakt of alles prima op orde hebt, je hebt Zijn genade nodig.