De klok van genade staat op nu

De mens is geschapen met het oog op de eeuwigheid. Het is door de ernst van de zonde dat die eeuwigheid voor de mens is verandert van vreugde in ellende. Door onze zonden zijn we dood, afgesneden van de gemeenschap met God. Zo zal de mens tot in eeuwigheid van God verlaten leven. Dat is wat de Bijbel dood noemt. Wat een vreselijke duisternis is dat. God heeft de mens echter heimwee gegeven, zodat er vroeg of laat een verlangen naar Hem ontstaat. Dat verlangen kan de mens vaak zelf niet onder woorden brengen, maar het is een verlangen terug naar de gemeenschap met God.

We kunnen de mensen eigenlijk in twee groepen verdelen: zoekende mensen en gevonden mensen. Wat de zoekers betreft: helaas zoeken veel mensen lang niet altijd op de goede plaats en velen stellen zich tevreden met plaatsvervangend, vluchtig genot in de eerste de beste vorm die ze tegenkomen. We richten ons nu op de andere groep: de ernstige zoekers.

Ernstige zoekers zijn die mensen die weten dat zij zondaren zijn. Maar op welke manier kunnen zij vinden wat ze werkelijk nodig hebben? Voor hen is er een goede boodschap: het Evangelie. Het op zoek zijn naar God is een genademiddel uit de hemel, een kiem die de groei van het geloof nodig heeft om tot bloei te kunnen komen. God heeft de mens de genade geschonken dat hij buiten God om ongelukkig is. Dit gevoel en zijn onrustige hart doen hem ernstig zoeken. Hij is als de naald van een kompas: hij komt niet eerder tot rust dan wanneer hij in rechte lijn met de Schepper is.

God heeft de mens de genade geschonken dat hij buiten God om ongelukkig is..

Moody schrijft ergens: Dit heb ik ondervonden, dat zodra iemand ernst maakt met zijn zaligheid, God hem begint te zoeken en weldra hebben zij elkaar gevonden. Het duurt niet lang meer voordat een verlangend zondaar een verlangend Zaligmaker ontmoet.” In Jeremia 29:13 staat het zo: “U zult Mij zoeken en vinden, wanneer U naar Mij zult vragen met heel uw hart.” Zulke mensen vinden de Here Jezus.

Er zijn helaas veel mensen die Hem niet met een volkomen toegewijd hart zoeken. Veel mensen houden iets voor zichzelf, in reserve, en beseffen niet dat juist die reserve hun weg naar de Heiland blokkeert. Zij zijn niet helemaal oprecht. God is dat wel. Dat heeft Hij bewezen toen Hij Zijn Zoon voor ons gaf. Ook de Zoon meende het helemaal, toen Hij stierf. Daarvan is Golgotha het bewijs. Jezus wacht totdat ook wij het oprecht en ten volle menen.

Zal er ooit een betere tijd komen dan dit moment? Je staat nog in de volle kracht van je leven. Dan is het nu de tijd deze levenskracht aan Hem te geven en je kracht in Zijn dienst te zetten. Zo zul je een een vruchtbaar leven voor Hem leiden.

Zal er ooit een betere tijd komen? Uw haren zijn al grijs, uw ogen kampen met staar. Hoelang hebt u nog te leven? Het is nu de tijd, de hoogste tijd. Kijk niet naar de klok die de duivel je voorhoudt.

Toen ik (Johannes de Heer) in 1905 tijdens de opwekking in Wales was, vertelde iemand in één van de samenkomsten: “Mensen denkt er aan! De duivel heeft een klok met twee kanten. Als je jong bent houdt hij die kant naar je toe waarvan de wijzer zegt: nog veel te vroeg. Ben je oud, dan houdt de duivel de andere kant voor: Je bent te oud, het is te laat. Besef lieve lezer, de klok van genade staat altijd op nu.”

Besef lieve lezer, de klok van genade staat altijd op nu.

(Uit: ‘Hoe kom ik tot bekering?’ Joh. de Heer. Overgenomen en bewerkt door Henk Schouten. Alle Bijbelverzen zijn gekozen uit de HSV.)