De persoonlijke zaak van een leven met Christus

Sommige mensen zeggen dat zij de heiligheid van een leven met Christus willen toetsen aan de heiligheid van Zijn volk. Ik beweer dat je geen recht hebt om de zaak aan deze test te onderwerpen. De ware test zou zijn om er zelf onderzoek naar te doen, en te smaken en te zien dat de Heere goed is. Door te smaken en te zien zul je Zijn goedheid ondervinden en tegelijk de heiligheid van Zijn Evangelie bewezen zien. Jouw taak is Christus, de gekruisigde, voor jezelf te zoeken en niet de voorstelling van anderen aan te nemen over de kracht van de genade om het kwaad te overwinnen en het hart te reinigen.

God heeft jou de Bijbel gegeven om die te lezen en niet om je tevreden te stellen met het bestuderen van mensen. Je mag niet tevreden zijn met gevoelens die ontstaan door gesprekken met anderen. De enige manier waarop je het ware leven met Christus kunt leren kennen is door de Heilige Geest in je eigen hart te laten werken zodat je zelf kunt ondervinden wat de kracht van zo’n leven is. Je hebt geen recht om het op basis van iets uiterlijks te beoordelen. En als je het minacht voordat je het zelf onderzocht hebt dan ben je in deze wereld dwaas en in de toekomstige een misdadiger. Toch is het met de meeste mensen zo gesteld. Hoor je iemand met de Bijbel spotten, dan kun je er meestal zeker van zijn dat hij die nooit leest. Hoor je iemand allerlei negatieve dingen over een leven met Christus zeggen, dan kun je er ook zeker van zijn dat hij nooit geweten heeft wat een leven met Christus is.

Als eenmaal de waarheid van Christus een mensenhart heeft gewonnen, dan kan hij nooit meer ruzie met Hem hebben. Hij of zij, die Christus in alles kent, zal Hem zijn beste vriend noemen. Vaak zag ik mensen die het genot van deze wereld zat waren; maar nog nooit heb ik mensen gezien die, na Hem gezien te hebben, zich met walging en verzadiging van een leven met Christus afkeerden.

God heeft je niet overgelaten aan de onstandvastigheid van het menselijk karakter. Hij heeft je Zijn eigen Woord gegeven, het Woord van het getuigenis, dat vast en zeker is, en je doet er goed aan daarop acht te geven.

Nee, nee, je misleidt jezelf ten koste van je eigen gevaar. Wanneer jij je geloof van anderen hebt overgenomen en door het voorbeeld van geleerde mensen geforceerd wordt om het af te zweren, dan ben je toch schuldig aan je eigen bloed. God heeft je niet overgelaten aan de onstandvastigheid van het menselijk karakter. Hij heeft je Zijn eigen Woord gegeven, het Woord van het getuigenis, dat vast en zeker is, en je doet er goed aan daarop acht te geven.

Bovenstaande tekst is aangepast naar hedendaags Nederlands en geciteerd uit het boekje ‘Korenaren 
tussen de schoven opgelezen’ van C.H. Spurgeon, Uitgeverij “De Banier”, Utrecht 1988.