De strijd van een christen

Het is een hardnekkige strijd, die een christen moet strijden. Geen veldslag, die soldaten kunnen winnen; geen gevecht, waarin diegene de overwinnaar wordt die op een zonnige dag ten strijde trok en het leger zag, om vervolgens zijn paard om te keren en er af te springen bij de ingang van zijn gemakkelijk ingerichte tent. Het is geen veldtocht waarin diegene de overwinning kan behalen die vandaag nog een ongeoefende soldaat is en zich inbeeldt dat één week in het leger hem een rijke kroon zal geven. Het is een levenslange oorlog, een verzet, dat al onze krachten zal opeisen als wij willen overwinnen; een veldslag waarin de meest heldhaftige ten onder gaan; een gevecht, waarvoor de moedigste zou terugdeinzen als hij niet wist dat de Heere aan zijn zijde is.

En om die reden: waarom zou hij bang zijn? God is zijn levenskracht. Voor wie zou hij bang zijn? Deze strijd is niet een strijd van lichamelijke kracht of sterkte. In dat geval was de overwinning gemakkelijker. Maar hij is des te gevaarlijker omdat het een geestelijke strijd is, een tegenstand van het hart, een strijd van de geest, soms een doodsangst van de ziel.

Verwondert het je, dat een christen tot strijd is geroepen? God geeft nooit een krachtig geloof zonder zware beproevingen; Hij bouwt geen sterk schip zonder het aan grote stormen bloot te stellen; Hij zal van jou geen oorlogsheld maken zonder eerst te beproeven hoe ervaren je bent in de oorlog. Het zwaard van de Heere moet worden gebruikt; de wapens uit de hemel moeten de wapenrusting van de boze treffen en zij zullen niet breken want zij zijn gemaakt van het echte metaal van het nieuw Jeruzalem, dat nooit kan breken. Wij zullen overwinnen, als wij op de juiste manier beginnen te strijden. Als wij ons zwaard scherpen aan het kruis, dan hebben wij niets om bang voor te zijn; want hoewel wij nu en dan worden neergeworpen en ontmoedigd zullen worden, uiteindelijk zullen wij zeker alle vijanden op de vlucht jagen want wij zijn nu al kinderen van God. Waarom zouden wij dan vrezen? Wie zal ons weerhouden, als God ons beveelt om vooruit te gaan?

Wij zullen overwinnen, als wij op de juiste manier beginnen te strijden.

Bovenstaande tekst is aangepast naar hedendaags Nederlands en geciteerd uit het boekje ‘Korenaren
tussen de schoven opgelezen’  van C.H. Spurgeon, Uitgeverij “De Banier”, Utrecht 1988.