Don’t judge me?

Oordeelt niet, opdat u niet geoordeeld wordt. (Mattheüs 7:1)

Op BEAM, de jongerensite van de EO, schreef iemand een column. Het stuk ging over seks voor het huwelijk. De schrijver maakte zich boos over mensen die hem ‘liefdevol vermanen’ als hij ze vertelt dat hij seks heeft gehad zonder getrouwd te zijn. Want ‘veroordeling en liefde mixen, dat is pas pervers’.

De katholieke journalist Anton de Wit zat bij RTL Late Night om uit te leggen waarom hij tegen het homohuwelijk was. Voordat De Wit kon beginnen om zijn punt te maken, werd hij al door de presentator en twee rappers onder tafel gepraat. Hij was intolerant en ontnam mensen hun rechten. Waar bemoeide hij zich mee?

Zomaar twee momenten waarop ik ging twijfelen aan mezelf. Want ik hoor ook bij die mensen die, in de woorden van de BEAM-columnist, ‘veroordeling en liefde mixen’. Ook  ik geloof, om maar bij het onderwerp te blijven, dat God seks bedoeld heeft voor ná het moment dat je elkaar levenslange trouw hebt beloofd. En dat het huwelijk oorspronkelijk bedoeld is voor een man en een vrouw. Maar als Jezus zelf zegt dat je niet mag oordelen, mag ik dan wel iets vinden van het gedrag van een ander, ook al is het op basis van de Bijbel?

In Mattheüs 7:1 lijkt inderdaad te staan dat je nooit over het gedrag van een ander mag oordelen. Maar pas in de verzen erna wordt duidelijk wat Jezus echt bedoelt.

Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen: Laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal; en zie, er is een balk in uw eigen oog? Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen. (Mattheüs 7:3-5)

Jezus verbiedt het oordelen dus niet, maar waarschuwt om heel goed na te denken voordat je een ander ergens op wijst.

Jezus verbiedt het oordelen dus niet, maar waarschuwt om heel goed na te denken voordat je een ander ergens op wijst. Het is niet fout om een ander in liefde aan te spreken op zijn of haar gedrag. Maar daarbij moet je goed doorhebben dat je zelf net zo onvolmaakt bent. Zodat je naast die ander gaat staan in plaats van uit de hoogte je oordeel over hem of haar te vellen.

Bij oordelen denken we al snel aan ‘je eigen gelijk halen’. Maar dat is niet de bedoeling. Het eigenlijke doel van écht Bijbels oordelen is om de ander weer terug bij God te brengen. Elkaar ‘liefdevol vermanen’ is dus niet pervers. Het is een middel om elkaar (en jezelf!) scherp te houden. Zodat we als christenen voor God kunnen leven.

Bron: steil.blog