Droomhuis gezocht

Er zijn twee TV programma’s waarvan de titels mij intrigeren: ‘Droomhuis gezocht’ en ‘Ik vertrek’. Ik zie daarin het verlangen van ons mensen naar het ultieme geluk. We gaan op zoek naar iets dat het leven vervult, de moeite waard maakt. Is dit verlangen niet te herleiden tot waar het mis ging: de hof van Eden en de zondeval, het verloren paradijs?

Vanaf toen was het hart van de mens onrustig en op zoek. Er is toen een enorme leegte ontstaan die men probeerde op te vullen met iets in plaats van Iemand. In Jeremia 2:13 staat:  ‘Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, om zichzelf bakken uit te houwen, gebroken bakken, die geen water houden’. Hoeveel gebroken bakken heb jij al uitgehouwen? Je probeert je dorst naar het ultieme geluk te lessen met een ‘droomhuis’ of door te vertrekken naar jouw ‘beloofde land’. En, inderdaad soms heb je het gevoel dat je echt tevreden bent, maar na verloop van tijd ontstaat er toch weer een leegte.

Je probeert je dorst naar het ultieme geluk te lessen met een ‘droomhuis’ of door te vertrekken naar jouw ‘beloofde land’.

Wat is jouw droomhuis? Een studie, een flitsende carrière, een auto, het nieuwste mobieltje, een huis, een vakantie, een wereldreis, een…vul maar in. Ooit zei iemand tegen mij: ‘Mijn man en ik hebben ons hele leven hard gewerkt om na ons pensioen te gaan genieten maar… kort na zijn pensionering is hij plotseling gestorven. Al is het plafond van goud, alleen is maar alleen!’

De enige die ons leven kan vervullen is God Zelf door Jezus Christus: ‘Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven’ (Joh.4:13-14). En wat het droomhuis betreft, we hoeven niet te zoeken. Het staat er en we zullen ook niet teleurgesteld zijn: ‘In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben’ (Joh.14:2-3).

De enige die ons leven kan vervullen is God Zelf door Jezus Christus

Bij Jezus geen loze beloften. Hij staat ervoor garant. De hele inboedel is aanwezig. Alle kamers zijn in optimale, perfecte staat. Het geluk is niet tijdelijk, maar eeuwig. Voor je vertrek moet je wel de weg weten. Vandaar dat Hij zegt: Ik ben de weg! Ik zou zeggen: ‘Droomhuis gezocht’ en ‘Ik vertrek’ komen samen in het Evangelie.

Het huis is gereed, één van de bewoners kun jij zijn. Ben je al vertrokken? Abram vertrok zonder te weten waar hij komen zou. Wij vertrekken met de zekerheid dat we zullen aankomen in het huis van onze dromen. Het enige wat nodig is, is een duidelijke, radicale ommekeer. De Bijbel noemt dit ‘bekering’. Een echte bekering gaat ook altijd gepaard met geloof in het Evangelie: ‘Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook behouden wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften’ (1 Kor.15:1-4).

Het enige wat nodig is, is een duidelijke, radicale ommekeer.

Neem Hem aan en wees als Rebekka: ‘Haar broer en haar moeder zeiden daarop: Laat het meisje nog een dag of tien bij ons blijven, daarna kunt u gaan. Maar hij zei tegen hen: Houd mij niet op; de HEERE heeft immers mijn weg voorspoedig gemaakt. Laat mij gaan, dan ga ik terug naar mijn heer. Toen zeiden zij: Laten we het meisje roepen en haar mening vragen. Zij riepen Rebekka en vroegen haar: Wil je met deze man meegaan? Zij antwoordde: Ik zal meegaan. Toen lieten zij Rebekka, hun zuster, en haar voedster en de dienaar van Abraham en zijn mannen vertrekken’ (Gen.24:55-59).

Zij vertrok, zonder te aarzelen. Vertrek vandaag nog en laat je door niets of niemand tegenhouden!