Eerbaarheid voor mannen: hoe dan?

I’m thankful God has created me to be attracted to women; however, campus is a loaded minefield. There are girls everywhere, and I am guaranteed to pass some attractive girls as I walk to my classes. […]

To the girls who are ignorant: please serve your brothers in Christ and have your dad screen your wardrobe. Ask him how you can better choose holiness over worldliness.

Het bovenstaande citaat komt uit het (overigens heel lezenswaardige) boekje Worldliness: Resisting the Temptations of a Fallen World. In een hoofdstukje over eerbaarheid citeert de schrijver deze student, die worstelt met de zonde van lust. Daarom vraagt hij meiden om zich eerbaar te kleden.

Vorige week schreef ik (op steil.blog) over het idee dat meiden zich bedekkend moeten kleden om verleiding te voorkomen, hoe schadelijk dat denkbeeld voor hen kan zijn en waar eerbaarheid dan wél over gaat. Deze week de andere kant: hoe beïnvloedt een verkeerd beeld van eerbaarheid jongens en hoe kan dat anders?

Hulp nodig
Uit het citaat waarmee ik begon blijkt heel duidelijk dat deze jongen meiden mede verantwoordelijk houdt voor zijn eigen zonden. Dat is meteen het eerste gevolg van een
verwrongen beeld van eerbaarheid. Jongens leren dat ze ‘nu eenmaal zo in elkaar zitten’ dat ze makkelijk verleid worden. Zelf kunnen ze daar niet zoveel aan doen. Ze zijn min of meer passief en hebben dus de hulp van meiden nodig om hun probleem op te lossen. Ze leren niet de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen zonden.

Ongezond gedrag
Daarnaast krijgen jongens het idee dat meiden min of meer gevaarlijk zijn: Campus is a loaded minefield, there are girls everywhere! Dat leidt tot ongezond gedrag. Contact met meiden wordt vermeden. Een meisje aankijken wordt lastig, met haar praten al helemaal.

Tot slot lijkt het alsof eerbaarheid een meidenissue is. Jongens lijken geen moeite te hoeven doen om zich eerbaar te kleden, want meiden klagen zelden over verleiding als ze een jongen met ontbloot bovenlijf zien lopen.

Zelf verantwoordelijk
Wat Paulus zegt over eerbaarheid laat geen ruimte voor jongens om de verantwoordelijkheid af te schuiven of zichzelf niet aangesproken te voelen.

Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. (1 Korinthe 6:19-20)

Voor jongens betekent zo’n benadering van eerbaarheid dat ze zélf verantwoordelijkheid moeten nemen. Lust is niet het probleem van de ander, maar van je eigen hart – dáár moet je het dus aanpakken.

Hoe dat kan? Door het geloof in Jezus. Als je bedenkt dat je Zijn eigendom bent en dat je heilig voor Hem hoort te leven, kan dat je bewaren voor zonde. Het kan je ook leren om meiden te zien als medemensen, schepselen van dezelfde God die ook de eigenaar van jouw lichaam is. Meiden zijn niet gevaarlijk, ze zijn kostbaar. Wat ze ook dragen. Heb je moeite om naar meiden te kijken zonder te zondigen, neem dan eerst je eigen hart eens onder de loep.

God als eigenaar
Eerbaarheid is niet alleen voor meiden. Ook jongens dragen het beeld van God en horen
God in het middelpunt van hun bestaan te houden. Dat heeft gevolgen voor heel het leven, of het nu om kleding gaat of om gedrag.

Voor zowel jongens als meiden is de boodschap dus: leef zo dat God alle eer krijgt van jouw levensstijl. Zodat je uiterlijk, je kleding en je gedrag naar God wijst als jouw Schepper en eigenaar en naar Jezus als je verlosser. Dat is waar een eerbaar leven om draait.

Voor zowel jongens als meiden is de boodschap dus: leef zo dat God alle eer krijgt van jouw levensstijl.

Bron: Steil.blog