Geen ander Evangelie

Soms hoor je mensen zeggen: “Paulus zegt dit nu wel, maar…” en dan kan er van alles volgen. Alsof wij het beter zouden weten dan Paulus. Misschien meer inzicht zouden hebben dan hij. Een stapje hoger op de geestelijke ladder zouden staan.

Weet je wat Paulus daarover zegt? Dit speelde in die tijd namelijk ook al:

Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt. ~ Gal. 1:6-9 (HSV)

Het was nodig dat Paulus dit heel duidelijk stelde omdat aan de pas bekeerde heidenchristenen werd geleerd dat ze toch ook Joodse wetten, zoals de besnijdenis, zouden moeten onderhouden, omdat geloof in de Here Jezus alleen niet voldoende zou zijn om behouden te worden. Paulus zegt met grote nadruk dat de mens uitsluitend wordt gerechtvaardigd door het geloof in Christus Jezus.

Dit is iets waar we ook in onze dagen alert op moeten zijn. We mogen de Here wel voortdurend bidden om wijsheid en onderscheidingsvermogen (Jak. 1:5, Fil. 1:9-10). Soms wordt de boodschap zo subtiel aangepast dat we het nauwelijks in de gaten hebben. Dan is het van groot belang dat we Gods Woord kennen, want dat is onze uiteindelijke toetssteen. Ook kunnen we niet zonder de Heilige Geest, omdat Hij ons in alle waarheid zal leiden (Joh. 16:13).

Soms wordt de boodschap zo subtiel aangepast dat we het nauwelijks in de gaten hebben.

Dit legt een grote verantwoordelijkheid bij de verkondigers van het Evangelie. Om getrouw te zijn. Om een zuiver geluid te laten horen. Laten zij hun boodschap eens vergelijken met Paulus’ boodschap. En laten ook de hoorders alert zijn. We zouden wel eens iets meer van de mensen uit de gemeente in Berea mogen hebben. Zij toetsten dagelijks de boodschap van Paulus en Silas aan de Schriften (Hand. 17:11).