God bestuurt

Er zijn nog steeds mensen, die dwaas genoeg zijn om te geloven dat er toeval bestaat, dat dingen gebeuren buiten Gods besturing om, en dat verschillende rampen ons kunnen overkomen zonder de besturende hand of de onmiddellijke tussenkomst van God. We zijn te beklagen als het toeval iets te maken had met de gebeurtenissen van ons leven. Wij zouden net zo zijn als de arme zeelieden die zonder kaart of zonder roer aan de ongenade van de golven in een onveilig vaartuig worden blootgesteld. Niets zouden wij weten van de haven, waar wij uiteindelijk zouden kunnen aanmeren. Wij zouden alleen maar ervaren dat wij voor de wind en storm een speelbal waren die snel ten prooi kon vallen aan de alles verslindende diepten van de zee. 

Echt, beklagenswaardige wezens zouden wij zijn, niemand uitgezonderd, als wij ons voedsel en kleding, alles wat wij vandaag kunnen genieten en onze vooruitzichten voor de toekomst te danken hadden aan niets anders dan het toeval. We zouden geen zorg van een Vader hebben om ons te bewaken, maar we zouden overgeleverd zijn aan de veranderlijkheid en feilbaarheid van stervelingen!

Wij geloven dat alles wat ons overkomt door de alwijze en liefderijke wil wordt uitgevoerd door Hem Die wij onze Vader en onze Vriend noemen.

Wat was alles wat wij rondom ons zien dan niets anders dan een ontzettende zandstorm in het midden van een niet te overziene woestijn, alleen in staat om de ogen te verblinden en door de duisternis van het begin af ons de hoop te ontnemen in plaats van dat wij uiteindelijk het licht zullen zien? Wij zouden pelgrims zijn in een ongebaande woestijn zonder wegen voor onze voet; reizigers die elk ogenblik verrast kunnen worden terwijl onze onbegraven botten aan wind en storm ten prooi overgelaten worden, onbekend en helemaal vergeten daar uitgestrekt liggend.  

God zij dank! Zo is het niet met ons! Wij geloven dat alles wat ons overkomt door de alwijze en liefderijke wil wordt uitgevoerd door Hem Die wij onze Vader en onze Vriend noemen. In het midden van de verwarring ontdekken wij orde. Wij zien vooraf bepaalde voornemens die worden uitgevoerd, waar anderen niets dan woestheid en leegheid zien. Wij geloven dat Hij Zijn weg heeft in storm en wervelwind en dat de wolken het stof zijn van Zijn voeten.

Bovenstaande tekst is aangepast naar hedendaags Nederlands en geciteerd uit het boekje ‘Korenaren 
tussen de schoven opgelezen’ van C.H. Spurgeon, Uitgeverij “De Banier”, Utrecht 1988.