God dienen en écht geluk

Soms lijkt God dienen vervelend. Voor een leven met God lijk je van alles te moeten opgeven waar je plezier aan beleeft. De dingen die je leven kleur geven, moeten wijken. Maar is God dienen nu echt zo vervelend? Nee, zegt schrijver Tony Reinke. Voor God leven is niet saai en vreugdeloos. Het maakt juist écht gelukkig.

Voor God leven is niet saai en vreugdeloos. Het maakt juist écht gelukkig.

Wanhopig zoeken
Wij zien geluk als ‘onszelf goed voelen’. Dat betekent dat we op zoek moeten naar dingen die ons zo’n gevoel geven. Die zijn er genoeg, en ze lijken nog te werken ook. Zelf kan ik zo’n geluksgevoel krijgen van muziek, van een mooi boek of een goede film, van lekker eten. Maar dat geluksgevoel gaat altijd weer voorbij. We kunnen heel ons leven wanhopig zoeken naar meer vreugde, zonder dat we er ooit genoeg van krijgen. En steeds weer bedriegt de wereld ons met nóg meer korte geluksmomentjes. Reinke noemt dat the evil quest for happiness:

[It] is a pursuit of the happiness promised by the false securities and comforts and idols of our world, but turns out to be false lies that grieve.

Echt geluk = leven met God
In tegenstelling tot wat we denken, kunnen we nooit duurzaam geluk vinden in de dingen van dit leven. Echt geluk is verbonden met een leven voor God – het is zelfs de ultieme vorm ervan, aldus de Britse dominee Thomas Brooks.

Echt geluk is verbonden met een leven voor God – het is zelfs de ultieme vorm ervan.

Reinke citeert een rijtje psalmen, waarin het gaat over mensen die zalig – écht gelukkig – genoemd worden. In al die psalmen blijkt dat echt geluk te maken heeft met het leven voor God, het vertrouwen op Hem en het houden van Zijn wet. Een paar voorbeelden:

Welzalig de man
die niet wandelt in de raad van de goddelozen,
die niet staat op de weg van de zondaars,
die niet zit op de zetel van de spotters,
maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE
en Zijn wet dag en nacht overdenkt. (Psalm 1:1-2)

De goddeloze heeft veel smarten,
maar wie op de HEERE vertrouwt,
hem zal de goedertierenheid omringen.
Verblijd u in de HEERE en verheug u, rechtvaardigen,
zing vrolijk, alle oprechten van hart! (Psalm 32:10-11)

Niet minder, maar meer genieten
Jezus’ zaligsprekingen, die onderdeel zijn van zijn bekende preek op de berg, gaan over dezelfde mensen. Op het oog hebben ze niets om blij mee te zijn – maar ze vinden echte, duurzame vreugde in God. Het streven naar die vreugde noemt Reinke the holy quest for happiness.

[It] is a true happiness found in God, a genuine delight in him, an eternal and unending treasuring of his glory and holiness above all else.

Als je die duurzame vreugde ervaart, geniet je niet minder, maar juist méér van de mooie dingen van het leven. Juist omdat je het najagen van tijdelijk geluk niet tot je levensdoel verheft. Omdat je geluksmomenten niet krampachtig hoeft vast te houden, maar ze in perspectief kunt zien – het perspectief van Gods oneindige goedheid.

Bron: steil.blog