God wil je hele leven

Tot een paar jaar geleden had ik niet zoveel met God. Ja, ik geloofde dat Hij bestond, ik ging naar de kerk en ik geloofde ook nog wel dat ik zondig was en dat ik wedergeboren moest worden. Maar echt heel serieus nam ik het allemaal niet.

Ik dacht dat het ook wel goed zou komen als ik niet al teveel gekke dingen zou doen – geen wilde feestjes, niet dronken worden, geen seks voor het huwelijk – en als ik af en toe een plichtmatig gebedje op zou zeggen. Naar catechisatie ging ik met frisse tegenzin. Waarom zou je al die stomme vragen leren, waar je in het dagelijks leven niks aan hebt? En waarom zou je zelf in de Bijbel lezen als je vader dat aan tafel al doet? Ik wilde niet meer voor God doen dan het absolute minimum. En dat deed ik met tegenzin.

Plant
Nu ik dit schrijf, moet ik ineens denken aan die grote plant die ooit bij mij op kantoor stond. Hij kreeg af en toe water. Net genoeg om in leven te blijven, maar mooier werd hij er niet op. En uiteindelijk ging hij alsnog dood.

Je kunt niet verwachten dat je relatie met God bloeit als je er niet in investeert. Als je wilt doen wat je zelf leuk vindt en daarnaast af en toe een beetje tijd voor God maakt. God wil niet het minimale van je. God wil je hele hart en je hele leven.

Mijn zoon, geef mij je hart, en laten je ogen behagen scheppen in mijn wegen. (Spreuken 23:26)

God wil niet het minimale van je. God wil je hele hart en je hele leven.

Offers
God dienen vraagt offers. Alles wat je bij God vandaan houdt, moet eruit. Dat kan betekenen dat je afstand moet nemen van vrienden. Of dat je bepaalde muziek niet meer kunt luisteren of je favoriete boeken niet meer kunt lezen.

Dat klinkt hard. Maar lees de Bijbel eens. Ga eens na wat God heeft gedaan voor mensen. Dat Hij Zijn eigen Zoon heeft opgeofferd – op een ontzettend vernederende, pijnlijke manier – voor óns. Dan is het toch ongekend brutaal als wij God niet meer willen geven dan een heel klein stukje van ons leven, en dan ook nog eens niet van harte, maar omdat het moet?

Zeepbel
Als je God niet meer van je leven wilt geven, sla je Hem recht in Zijn gezicht. Hij had Zijn Zoon voor jou over en jij wilt je eigen leven blijven leiden. Hij wil in jouw hart wonen en jij gooit bewust de deur dicht.

Voel je je gelukkig in de wereld en heb je helemaal geen zin om meer tijd voor God te maken? Dan kan ik je vertellen dat al het leuke in het leven net een zeepbel is. Één prikje en al je geluk is weg. Waarom zou je daar dan al je tijd in steken, terwijl God je eeuwig gelukkig wil maken?

Misschien laat je je tegenhouden door het idee dat het moeilijk is om God te dienen. Dat Hij je misschien wel helemaal niet als Zijn kind wil. Maar dat is niet zo. God laat niemand staan die naar Hem toe komt en zich in Zijn handen laat vallen. Als je jezelf met heel je hart en heel je leven aan God overgeeft, dan zal Hij je aannemen als Zijn kind. En dat allemaal omdat Jezus, Zijn Zoon, voor jou is gestorven.

Waarom wil je sterven? Waarom wil je verloren gaan? Waarom wil je geen medelijden hebben met je eigen ziel? […] Nog maar een korte tijd en dan zal al je hoop, je bevrijding van tijdelijke nood, dan zullen alle inbeeldingen je in de steek laten en je eeuwig ongelukkig laten. Zie op Mij, en word zalig – kom naar Mij toe, en Ik zal je bevrijden van alle zonden, droefheid, angsten en lasten en je rust geven voor je ziel. Ik smeek je, stop eens met al je uitstellen, al het verschuiven van dag tot dag. Scheep Mij niet meer af; de eeuwigheid ligt aan de deur! Ban alle vervloekte voorbehouden uit waarmee je jezelf bedriegt. Heb niet zo’n grote haat tegen Mij door liever verloren te gaan, dan de verlossing van Mij te ontvangen. (John Owen)