Goede werken

Wanneer het hart van de mensen onder het vergrootglas van de Schrift wordt gelegd, en wij het met een geestelijk oog bekijken, dan zien wij de slechtheid van het hart zo duidelijk, dat wij ervan overtuigd kunnen raken dat het onmogelijk wordt om goede werken te verwachten van een zondig, onbekeerd mens. Dit kunnen we net zo weinig verwachten als het zien branden van een vuur op de oceaan. Beide dingen zijn onbestaanbaar. Onze goede werken, als ze er al zijn, vloeien voort uit een echte bekering en zij ontstaan door een voortdurende geestelijke invloed die op ons uitgeoefend wordt vanaf onze bekering, tot in het uur van de dood. O christen, jij zou geen goede werken kunnen doen als je niet dagelijks opnieuw genade ontving. De genade die jij in het begin hebt gekregen, zal niet voldoende zijn om vandaag vrucht te dragen. Het is niet zoals met de boom, die vanzelf vruchten voortbrengt. Het sap moet voortkomen uit de wortel, dat is Jezus Christus. Wij zijn zelf geen bomen, maar ranken van de levende wijnstok. Onze goede werken vloeien voort uit de gemeenschap met Christus. Hoe meer de mens zich één met Jezus weet en voelt, des te heiliger zal hij zijn.

Waarom is het karakter van een christen gelijk aan dat van Christus? Alleen hierom, omdat hij met de Heere Jezus verbonden en verenigd is. Waarom brengt de rank druiven voort? Alleen omdat zij in de wijnstok is ingeplant en daarom de natuur van de stam deelt. Christen, de enige reden waarom jij vrucht kunt dragen voor God, is omdat je in Christus ingeplant en met Hem verenigd bent. Als jij denkt heilig te kunnen leven zonder voortdurende gemeenschapsoefening met Christus, dan bedrieg je jezelf. Wil jij heilig zijn, dan moet je dicht bij Jezus leven. Alleen zo kunnen goede werken gedaan worden. Verder ligt daarin ook de krachtigste reden om niet op eigen werk te vertrouwen. Want als die slechts een gave van God zijn, dan is het volkomen onmogelijk voor de onbekeerde om uit zichzelf enig goed werk uit te voeren. En omdat zij Gods gaven zijn, hoe weinig eigen verdiensten hebben zij dan!

Christen, de enige reden waarom jij vrucht kunt dragen voor God, is omdat je in Christus ingeplant en met Hem verenigd bent.

Bovenstaande tekst is aangepast naar hedendaags Nederlands en geciteerd uit het boekje ‘Korenaren 
tussen de schoven opgelezen’ van C.H. Spurgeon, Uitgeverij “De Banier”, Utrecht 1988.