Heb het leven lief dat je nooit wilde

We zijn geneigd ons leven te beoordelen aan de hand van onze ontwikkeling: Ben ik waar ik verwachtte te zijn op deze leeftijd? Heb ik bereikt wat ik wilde bereiken? Zijn mijn dromen werkelijkheid geworden? Ben ik gelukkig in mijn huwelijk, mijn familie, mijn functie op het werk? Is mijn leven succesvol?

Maar in werkelijkheid wordt het leven nooit gedefinieerd door onze prestaties en leefomstandigheden. Wat vandaag ons leven echt waarde geeft, is de aanwezigheid, bescherming en vreugde van de almachtige, allesvervullende God.

Wat vandaag ons leven echt waarde geeft, is de aanwezigheid, bescherming en vreugde van de almachtige, allesvervullende God.

Na verkocht te zijn als slaaf door zijn broers, groeide Jozef uit tot een invloedrijke functionaris, in misschien wel het meest machtige rijk op aarde:

“De HEERE was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was; en hij bleef in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. En toen zijn heer zag dat de HEERE met hem was en dat de HEERE alles wat hij deed door zijn hand voorspoedig deed verlopen, vond Jozef genade in zijn ogen, en mocht hij hem bedienen. Potifar stelde hem aan over zijn huis, en alles wat hij had, gaf hij in zijn hand.” (Genesis 39:2-4)

Potifar stelde Jozef over alles aan. Maar de vrouw van Potifar begeerde Jozef en probeerde hem te verleiden. Toen hij zich trouw weerhield van haar verleidingen, draaide zij de boel om, door te zeggen dat hij háár probeerde te verleiden. Haar leugens namen alle macht van Jozef weg en zorgden ervoor dat hij in de gevangenis belandde. Jozef zondigde niet (met de vrouw van Potifar) en loog niet, en toch werd hij slechter behandeld dan een slaaf, opgesloten zonder hoop op vrijlating.

Maar God was met Jozef en gaf hem liefde en schonk hem genade in de ogen van de gevangenisdirecteur. Hij stelde Jozef zelfs aan tot leider van de gevangenen. “Alles wat hij deed, liet de HEERE voorspoedig verlopen.” (Genesis 39:21-23)

Of hij nu regeerde of in de gevangenis zat, Jozefs leven was betekenisvol, succesvol en gevuld met hoop. Niet omdat hij zo hard werkte of dat hij dit verdiende, maar omdat God met hem was. De Heer was met hem in tijden van succes en de Heer was met hem in tijden van gevangenschap.

Hoe goed is jouw leven?
Is het leven dat jij nu leeft het leven dat jij altijd gewenst hebt voor jezelf?

Had je verwacht dat je nu toch wel getrouwd zou zijn? Of dat je nog steeds getrouwd zou zijn? Als je bent getrouwd, ben je getrouwd wanneer je dacht dat je zou trouwen, of getrouwd met wie je dacht dat je zou trouwen?

Hoe zit het met jouw werk? Niet wat je had gehoopt? Heb je het idee dat jouw talenten worden verspild? Droom jij over iets anders in jouw leven?

Misschien dat je wenst ergens anders te wonen? Verlang je ernaar dichter bij jouw ouderlijk huis te leven, of juist verder weg

In de realiteit kunnen wij allemaal wel dingen bedenken die beter voor ons zouden zijn dan wat het leven ons nu biedt. Maar een grotere realiteit is dat, wanneer wij Jezus liefhebben en volgen, God altijd een beter scenario voor jou zou schrijven dan jij zelf zou doen. Het woord ‘beter’ is hierop gebaseerd: God zelf is het beste, meest vervullende wat je kunt hebben of ervaren. En daarom is de vervulling van het leven uiteindelijk niet te vinden in aards succes, relaties of dingen die je bereikt, maar door in nabijheid van God te leven, door het geloof.

God zal altijd een beter scenario voor jou schrijven dan jij zelf zou doen.

De duistere kant van dit goede nieuws is dat je misschien te wandelen hebt door pijn, teleurstelling, afwijzing, en lijden, voor zeventig of tachtig jaar. De heldere lichte (en overheersende) kant is dat God nooit een fout maakt in het kiezen wat goed is voor jou. Alles wat jij meemaakt – verwacht en onverwacht, gewild of ongewild, aantrekkelijk of pijnlijk – is Gods goede plan om jou van Hem te maken, om jou Hem voor eeuwig te geven, en om jouw leven te gebruiken om Hemzelf en Zijn glorie te openbaren aan de wereld om jou heen (Jesaja 43:25; 1 Korinthiërs 10:31).

Het geheim van tevredenheid
Een paar duizend jaar nadat Jozef geregeerd had en daarna lag weg te rotten in de gevangenis, leefde Paulus en hij schreef hetzelfde over het leven:

“Ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet wat het is vernederd te worden, ik weet ook wat het is overvloed te hebben; in elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft.” (Filippenzen 4:11-13)

Wat is het geheim van vreugde en tevredenheid in het licht van wat het leven ook maar brengt? Dat is het centraal stellen en als een anker vastleggen van de vreugde en voldoening in Christus, in plaats van in het aardse leven. John Piper zegt: “Wanneer wij weinig hebben en veel hebben verloren, komt Christus en openbaart zichzelf als meer waardevol dan dat, wat wij hebben verloren. En als wij leven in overvloed en veel hebben, komt Christus en laat ons zien dat hij meer dan superieur is over alles dat wij hebben.

Daarom kunnen wij meebidden met Salomo in zijn wijsheid: “Geef mij geen armoede of rijkdom, voorzie mij van het toegewezen deel aan brood. Anders zou ik, verzadigd, U verloochenen en zeggen: Wie is de HEERE? of anders zou ik, arm geworden, stelen, en de Naam van mijn God aantasten” (Spreuken 30:8-9). Door de bril van onze Westerse ogen, lijkt het gebed maar klein en zelfvernietigend. “God, geef mij geen armoede of rijkdom, zodat ik mijn ziel kan houden en kan vervullen.”. Voor diegene die zich heeft overgegeven aan, en vreugde vindt in, Jezus, is het een ultieme droom, waardig om alles voor te doorstaan (Romeinen 8:22).

Een groter bezit en een grotere ambitie
Is het leven dat jij nu leeft het leven dat jij altijd hebt gewild?

  • Ben jij tevreden – meer dan tevreden: verheugd en vreugdevol – om God aan jouw zijde te hebben? (Jozua 1:9)
  • Heb jij een aantal aardse normen of prestaties tussen jou en het kennen van God instaan? (2 Korinthiërs 6:16)
  • Ben jij bereid om jouw ziel, jouw bestaan en jouw rechtvaardiging toe te vertrouwen aan de God, Die altijd rechtvaardig oordeelt? De God die beloofd heeft alles in alle omstandigheden – inclusief elke tegenslag, elke teleurstelling, en zelfs elke zonde tegen jou – vóór jou te werken? (1 Petrus 2:23; Romeinen 8:28)

Stop met proberen je eigen verhaal te schrijven en leer van het leven te houden dat je nooit hebt gewild.

Gods intentie voor ieder van ons is, na de vals beschuldigde Jozef, en de verschrikkelijke martelingen van Paulus, om geloof, hoop en vreugde te hebben. Maak Hem jouw belangrijkste en grootste bezit en ambitie, en zie al het andere dat jou overkomt in het licht van die eeuwige vreugde en veiligheid. Leer om van het leven te houden dat jij hebt met God, zelfs als dat het leven is, dat jij nooit hebt gewild.

Bron: desiringGod.org