Het beste nieuws op aarde

In het begin schiep God de hemel en de aarde.

Dit is waar de Bijbel mee begint. Het is helder: eerst was er niets en toen maakte God iets. In Zijn wijsheid besloot hij om mensen te maken die op de aarde mochten leven. De mens was de kroon op Zijn schepping. God maakte het mogelijk dat de mens, gecreëerd uit stof, een relatie kon hebben met de allerhoogste God. Deze verbinding tussen God en mens was vanaf het eerste moment volmaakt.

Totdat de mens zondigde. Zoals velen bekend is, aten Adam en Eva van de verboden vrucht. Hierdoor kwam de mens onder de macht van de zonde en was hij niet meer in staat om in een perfecte relatie te leven met een heilig God. God koos er in Zijn liefde en barmhartigheid voor om de mens niet van voor Zijn Aangezicht weg te vagen, maar om voor hem te zorgen en een oplossing te beloven.

God is een rechtvaardig God. Dit maakt dat Adam en Eva ook de rechtvaardige consequentie moesten dragen voor hun zonde. Ze moesten hun leven doorbrengen in een zondige schepping en uiteindelijk zelf sterven.

In de Bijbel wordt duidelijk dat elk mens verantwoordelijk is voor zijn eigen daden. De rechtvaardige vergelding voor het zondigen tegen een heilig, eeuwig God is eeuwige pijniging in de hel. Ieder mens is een zondaar, hij bewijst dit namelijk door zijn daden. Elke sterveling handelt van nature uit eigen belang. Mensen vinden dit niet vaak leuk om te horen, maar we moeten dit weten om het wonder te begrijpen van het werk van de Heere Jezus.

De Heere Jezus is namelijk de menswording van God. De Schepper koos ervoor om als een schepsel te worden. Dit deed Hij zodat Hij de juiste verzoening kon zijn voor de zonden van de mensen. De Heere Jezus leefde een zondeloos leven op aarde, daardoor was Hij een geschikt offer. De straf die de mens verdiende heeft Hij op Zich genomen. Hij is gestorven aan een kruis, en terwijl Hij afgewezen en bespuugd werd door zondige mensen, kwam bovenal de toorn van God, die mensen verdienen, op Hem.

Hij is gestorven om ons te verzoenen met God. God kon onze zonden namelijk niet door de vingers zien, dat zou onrechtvaardig zijn. Maar iemand moest de straf van de mensen dragen. Dat heeft de Heere Jezus gedaan. Op grond van het offer van de Heere Jezus kan de mens nu vergeving ontvangen van God.

Op grond van het offer van de Heere Jezus kan de mens nu vergeving ontvangen van God.

Aan elk mens op aarde wordt deze vergeving aangeboden door God. Wanneer een mens toegeeft dat hij een zondaar is, dat hij vanuit zichzelf niet rechtvaardig kan staan voor God en tevens belijdt en gelooft dat Jezus Christus voor zijn zonden aan het kruis is gestorven, uit de dood is opgestaan en nu leeft, dan zal hij het eeuwige leven met God ontvangen.

De mens wordt daarbij ook een nieuwe schepping, wat we ‘wedergeboorte’ noemen. Hij wordt bevrijd van het vastzitten aan de zonde en wordt in staat gesteld om vrijwillig God te dienen. Ook wordt de verhouding hersteld tussen God en deze mens. Op grond van het offer van de Heere Jezus kan de mens weer vrijmoedig met God omgaan en een relatie met Hem hebben.

Wat je zojuist hebt gelezen is een beknopte omschrijving van het beste nieuws op aarde. Er zijn veel manieren om het uit te leggen en veel aspecten die er mee te maken hebben. Als je er meer over wilt weten, raad ik je aan om de Bijbel te gaan lezen. Daar staat alles in wat je moet weten! Daarnaast is het ook mogelijk om contact met ons op te nemen, dan zullen wij kijken hoe we je verder kunnen helpen.