Het grote doel van het leven

Als christen moet het grote doel van ons leven altijd te onderscheiden zijn van die van de ongelovige. Sommigen van hen zoeken rijkdom, anderen roem, sommigen gemak en weer anderen vermaak. Als iets ondergeschikts mag je die allemaal bezitten, maar je eerste en hoofddoel moet als christen altijd zijn om voor Jezus Christus te leven.

Leven voor de eer? Ja, maar voor Zijn eer. Leven voor het gemak? Ja, maar Hij moet al je vervulling zijn. Leven voor het genot? Ja, wees blij, maar zing dan psalmen en lofliederen voor de Heere in je hart. Leven voor de rijkdom? Ja, maar om rijk te zijn in het geloof.

Je mag schatten verzamelen, maar in de hemel, waar mot of roest ze niet kan verderven en waar dieven ze niet kunnen uitgraven en stelen. Het meest alledaagse beroep kan echt geheiligd worden door volledige toewijding van je dagelijks leven aan de dienst van Jezus, zodat je motto is: “het leven is mij Christus”. Zo’n geheiligd leven kan men leiden, en als iemand de mogelijkheid hiervan ontkent, zal hij niet overtuigd worden omdat hij het woord niet gehoorzaamt dat zegt: “Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God.” (1 Korinthe 10:31)

Bovenstaande tekst is aangepast naar hedendaags Nederlands en geciteerd uit het boekje ‘Korenaren 
tussen de schoven opgelezen’ van C.H. Spurgeon, Uitgeverij “De Banier”, Utrecht 1988.