Het is God, Die in u werkt

Psalm 27:8
Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt: Zoek Mijn aangezicht.

Je leest er zo gemakkelijk overheen als je niet uitkijkt. De persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden lijken flink in de war te zijn geraakt. Dus is het tijd voor het mes waarmee de tekst kan worden opengelegd. En zie dan eens wat voor moois er in schuilgaat. Hoe bemoedigend en opwekkend Gods woord kan zijn voor jouw geestelijk leven. Vooral op die momenten dat je bungelt tussen hoop en vrees over je relatie met God. Als het kennen van God meer weg heeft van ‘ter kennisgeving’  dan van die warme, intieme relatie waar je zo naar terugverlangt. Herkenbaar, niet? Sta je open voor een impuls vanuit Gods Woord?

Weet je, het was allemaal wat minder spannend geweest als David het zo had geschreven: Mijn hart zegt: Zoek Zijn aangezicht. Daar kan een mens iets mee. Zo zie ik David voor mij, druk in de weer met het opstropen van zijn geloofsmouwen. Tanden op elkaar, vastberaden en vol goede voornemens om Gods aangezicht* te zoeken. Het geloof serieus te nemen. Om vervolgens op enig moment te ontdekken dat ook zo’n voornemen schipbreuk lijdt. Niet vanwege het voornemen, maar omdat degene die het voornemen moet uitvoeren tekort schiet.

Kijk, David formuleert het helemaal anders. In de versie die hierboven staat, zijn hij en zijn hart het onderwerp. Wat mogen we on-ge-loof-lijk blij zijn dat dit er niet staat. Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt: Zoek Mijn aangezicht. Davids hart zegt iets tegen God, maar zijn hart heeft dat niet zelf bedacht of met veel inspanning voor elkaar gekregen. En dát is nu precies de reden waarom deze tekst zo’n enorme bemoediging is. God legt Zelf het verlangen naar Hem in mijn hart

Dit is een zegen in twee delen: het maakt mij blij omdat Hij het kan en zal doen, en het maakt me klein en afhankelijk omdat ik het zelf niet kan. Waar God het meest naar verlangt is dat ik met heel mijn hart op Hem georiënteerd ben. En Hij zet al Zijn macht en al Zijn kracht in om mijn hart zo ver te laten komen dat ik ga doen waarmee ik Hem het meeste plezier doe. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam (Ps. 23:3) want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen (Fil. 2:13)

Deze kennis zorgt er niet voor dat David achterover gaat leunen. De wetenschap dat God het doet brengt het juist tot actie. Kijk maar wat hij in het vervolg zegt: Ik zóek Uw aangezicht, HEERE, verberg Uw aangezicht niet voor mij.

Zoeken naar God doe je niet vanuit jezelf. Daar heb je hulp bij nodig. Goddelijke hulp. Dat verklaart de titel van dit artikel. Mensen die God zoeken (wachten op God, zie Ps. 27:14) verwachten van Hem wat ze zelf niet kunnen of bezitten. Dat maakt hen afhankelijk. Afhankelijke mensen zijn naar wereldse maatstaven zwakke, kwetsbare mensen. In Gods koninkrijk echter niet! Wie de HEERE verwachten, putten nieuwe kracht, zegt Jes. 40:31

Jezelf afhankelijk weten van God maakt je niet passief, integendeel. Mensen die God zoeken zijn geen bankzitters, maar topatleten in de arena van de wedstrijd die ‘leven door geloof’ heet. (Hebr. 12;1,2) Vol verwachting kijkend naar de Leidsman en de Voleinder van je geloof, Jezus Christus. Hij loopt met je mee en Hij wacht je op aan de eindstreep.

HERE God, geef mij een hart als David! Zo’n oprecht gebed zal Hij niet onbeantwoord laten!

*Het ‘aangezicht van God’ kun je ook lezen als ‘de zegende, intieme aanwezigheid van God’