Het voorrecht van de beproeving

Mensen zeggen dat, wanneer de sterren overdag niet te zien zijn vanaf de oppervlakte van de aarde, zij wel direct zichtbaar zouden worden wanneer je zou afdalen in een donkere diepte. En het is een feit, dat de beste beloften van God gewoonlijk door Zijn gemeente worden gezien, wanneer zij in de donkerste beproevingen zit. Zo zeker als God Zijn kinderen ooit in de smeltoven plaatst, zo zeker zal Hij er Zelf met hen ingaan. Jakob merkte vóór de worsteling de Engel niet, maar toen zag de worstelende Jakob de worstelende Engel. Jozua ontdekte de Engel des Heeren niet vóór hij in Jericho was, toen pas zag hij de hemelse soldaat. Abraham heeft nooit de Heere gezien, totdat hij een vreemdeling en zwerver geworden was in de velden van Mamre. Toen verscheen de Heere aan hem als een reiziger. In onze meest wanhopige pijn maken wij de gelukkigste ervaringen mee. Ga naar Patmos om de openbaring te ontvangen. Alleen op de dorre, door stormen omgeven rots, ver van de reis door de wereld kunnen wij genoeg donkerheid vinden om een blik te werpen op het licht van de hemel. Zonder dat het door de schaduwen van de aarde verduisterd wordt.

Bovenstaande tekst is aangepast naar hedendaags Nederlands en geciteerd uit het boekje ‘Korenaren
tussen de schoven opgelezen’ van C.H. Spurgeon, Uitgeverij “De Banier”, Utrecht 1988.