Hoe jij je naaste (in zelf-isolatie) praktisch lief kunt hebben

Afgelopen week zag ik een artikel langskomen op The Gospel Coalition. Elijah Elkins, een ondernemer, roept hierin op tot praktische naastenliefde, in deze tijd van fysieke en sociale isolatie. Hij schrijft: “Dit is voor de gemeente het moment om op te staan, om in geloof naar mensen toe te trekken die zichzelf in angst terugtrekken.” Hij merkt op dat de wereld juist nu aan het observeren is hoe overheden, scholen en bedrijven reageren: “De wereld kijkt naar hoe mensen reageren.”

Hij herinnert ons eraan dat wij de enige mensen zijn “die leven voor een koninkrijk dat nog komen gaat. Wij zijn het volk van Jezus. Wij zijn het volk van de Vredevorst.” En hoe zullen de mensen ons, Zijn discipelen, herkennen? Door de liefde die wij tonen aan elkaar en aan onze naasten. “Laat ons daarom liefhebben met een diep gegronde, wijze, zelfopofferende en praktische liefde.”

Elijah roept ons op om bereid te zijn om hen die zichzelf bewust isoleren, te helpen. “Ga voor hen naar de winkel,” stelt hij voor, of haal medicijnen voor ze op, en deel zo nodig van je bezittingen. Maar bovenal, zegt hij, “bid voor hen.”

Om ons te helpen heeft hij het idee opgevat om een kaartje bij je buren door de bus te doen waarop je aanbiedt om hen, die zichzelf bewust isoleren, te helpen. Je vult je naam, telefoonnummer en adres in, en vinkt aan op welke manier jij je buren zou kunnen helpen.

“Vertel hen dat Jezus hen liefheeft en dat ze niet alleen zijn. Vertel hen dat je er in dit alles voor hen zal zijn, zoals God er altijd voor jou is geweest. Laat hen zien dat je het Evangelie gelooft. Laat hen zien dat Jezus zó echt is, dat jij je leven wilt riskeren om hen lief te hebben – omdat dit is wat Jezus doet.”

Jezus roept ons niet op om roekeloos te zijn, maar Hij roept ons wel op om ons leven te riskeren in liefde – diep gegronde, wijze, zelfopofferende, praktische en dus risicovolle liefde.

Uiteraard roept Jezus ons niet op om roekeloos te zijn. Om deze reden staat er op het kaartje dat “het coronavirus is zeer besmettelijk; ik zal daarom alle voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat ik enkel vriendelijkheid zal verspreiden. Ik zal mijn best doen om fysiek contact te voorkomen (2 meter afstand), mijn handen regelmatig te wassen en een eventuele boodschap voor de deur achter te laten.” Nee, Jezus roept ons niet op om roekeloos te zijn, maar Hij roept ons wel op om ons leven te riskeren in liefde – diep gegronde, wijze, zelfopofferende, praktische en dus risicovolle liefde.

Hij sluit af met Mattheüs 5:13-16:

U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. (HSV)

Download hier het COVID-19 reactiekaartje.