Houd mijn ogen af van wat leeg is

Houd mijn ogen af van wat leeg is, laat mij Uw wegen gaan, en leven.
(Psalm 119:37, NBV)

Op een gemiddelde dag krijgen onze ogen heel wat te verwerken. Instagramposts, advertenties, filmpjes, TV-programma’s. Een groot deel van wat we zien, kiezen we zelf. We vullen bewust onze tijd met Instagram, YouTube en Netflix. Dat is niet per se slecht of zondig. Er zijn mooie films, goede series en Instagrammers die echt iets te vertellen hebben. Maar de vraag is of de films, series en posts die we consumeren onze aandacht waard zijn.

Levenservaring
‘De dingen waar we naar kijken, hebben de neiging om via onze ogen in ons brein en in ons hart terecht te komen,’ zei Charles Spurgeon ooit. Die dingen eisen onze aandacht op. Ze vormen onze levenservaring, de bagage die we met ons meedragen. Als we ervoor kiezen om ergens onze aandacht op te vestigen, gaat dat ten koste van andere dingen, die we minder belangrijk vinden. Elke keer opnieuw kiezen we waar we waarde aan hechten. Zo vormen we onze eigen levenservaring.

De juiste dingen
Het is heel belangrijk om na te gaan waar we onze aandacht aan geven, wat we toelaten in onze geestelijke bagage. De vraag die we onszelf daarbij moeten stellen is niet of de media die we consumeren expliciet zondig zijn of niet. De vraag is of de dingen die we zien écht zinvol zijn en echte, eeuwige waarde hebben. Kiezen we voor de juiste dingen? Hebben we er iets aan, voor dit leven en daarna?

Risico
Als we elke keer opnieuw kiezen voor dingen die geen blijvende waarde hebben, gaat daar steeds meer van onze aandacht naartoe. We sluiten ons hoe langer hoe meer af voor wat écht waardevol is. Daardoor lopen we het risico om onze vreugde in God, Zijn woord en Zijn beloften te verliezen en die in te ruilen voor dingen die oneindig minder waard zijn.

David bidt: Houd mijn ogen af van wat leeg is. Hij vraagt God om hem af te sluiten voor dingen die onecht en oppervlakkig zijn en hem bij God vandaan houden. Ook wij kunnen dat gebed goed gebruiken. Het kan ons helpen om te beseffen wat echt belangrijk is. Het kan ons ervoor bewaren om onze tijd te verdoen met dingen die onecht of oppervlakkig zijn en ons bij God vandaan houden. Als we, met Gods hulp, onze ogen weghouden van wat leeg is, kunnen we onze tijd besteden in dienst van God en voor Hem leven.

Bron: steil.blog