“Ik ben de Waarheid”

Stel je voor, je leeft rond het jaar 30 in Jeruzalem en er wordt veel gepraat over een bepaalde leraar. Je besluit op onderzoek uit te gaan en je gaat naar een bijeenkomst waar Hij ook is. Je gaat naar hem toe en je stelt jezelf voor. Mijn naam is Jezus, zegt hij, Ik ben de Waarheid. Je staat versteld van zijn uitspraak en gaat terug naar huis, diep nadenkend over wie deze man is.

Jezus heeft zichzelf niet letterlijk voorgesteld aan iemand als de Waarheid, maar daar komt het wel op neer. Hij was een Man die van zichzelf claimde dat Hij de Waarheid is. Wat moeten we daarmee? Vandaag de dag gaat dit voor veel mensen te ver en zij zien Jezus wel als een bijzondere man en leraar, maar niet als God en de Waarheid zelf. Toch is dat gek, zoals C.S. Lewis uitlegt in zijn boek Onversneden christendom:

Een normaal mens die de dingen zegt die Jezus heeft gezegd zou niet een groot onderwijzer worden genoemd. Hij zou of voor gek worden verklaard zoals mensen die zichzelf een half gekookt ei noemen of hij zou de duivel van de hel zijn. Maak zelf je keuze maar. Of deze man was en is de Zoon van God; of Hij was een gek of erger. Je kunt Hem opsluiten voor een gek, je kunt Hem bespugen en vermoorden als een demon; of je kunt aan Zijn voeten vallen en Hem erkennen als Heer en God. Maar laten we Hem niet betuttelen door van Hem te zeggen dat Hij een groot menselijk onderwijzer was. Die optie heeft Hij ons nooit gegeven. Die optie wilde Hij ons niet geven.

Meerdere waarheden?
We leven in een tijd waarin waarheid wordt gezien als iets subjectiefs. Ja, maar dat is jouw waarheid., hoor je mensen vaak zeggen. We moeten elkaar vooral tolereren en respecteren, dat gaat tegenwoordig boven de waarheid. Maar wanneer twee overtuigingen elkaar tegenspreken, is in ieder geval één van die overtuigingen onwaar (of allebei). Natuurlijk is het belangrijk om elkaar te respecteren, maar het mag nooit ten koste gaan van de waarheid.

Wanneer twee overtuigingen elkaar tegenspreken, is in ieder geval één van die overtuigingen onwaar (of allebei).

De Waarheid is een persoon
Jezus noemt zichzelf de Waarheid en Jezus is een persoon. Wanneer wij aan waarheid denken, dan denken we aan wetenschap, feiten, data en beweringen. Hoe kan de waarheid ooit een persoon zijn?

Dat kan wanneer we bedenken wie Jezus is. Hij is niet zomaar een persoon, Hij is God. Hij is de bedenker van alles. En alles wat wij kennen als waarheid komt voort uit wat Hij bedacht heeft. Hij is de Bron van waarheid, Hij is de Waarheid. En wanneer we dat erkennen en Zijn Woord onderzoeken, ontdekken we zo veel waarheden:

  • De waarheid dat God het heelal schiep.
  • De waarheid dat God de mens schiep.
  • De waarheid dat de mens God ongehoorzaam was en voor zichzelf koos.
  • De waarheid dat de mens sindsdien in zonde leeft en straf verdiend.
  • De waarheid dat God, uit liefde, zijn Zoon Jezus Christus naar de aarde stuurde om de relatie tussen Hem en de mens te herstellen.
  • De waarheid dat Jezus stierf en daarmee de straf voor onze zonden droeg.
  • De waarheid dat Jezus opstond uit de dood en zo de dood overwon.
  • De waarheid dat wij kinderen van God mogen worden door Jezus aan te nemen en in Hem te geloven.
  • De waarheid dat Jezus op een dag terugkomt om te oordelen en Zijn koninkrijk voorgoed te vestigen.
  • De waarheid dat als je Jezus niet hebt aangenomen als jouw Verlosser en Heer, je dus je eigen straf moet dragen en voor altijd van God verwijderd zal zijn in de Hel.

Hij is niet zomaar een persoon, Hij is God. Hij is de bedenker van alles. En alles wat wij kennen als waarheid komt voort uit wat Hij bedacht heeft.

Geloof jij het?
Waarschijnlijk ken je al deze uitspraken al. Maar geloof je ze ook, diep in je hart?

Zo niet, dan moedig ik je aan om op onderzoek uit te gaan. Lees boeken (zie onze aanbevelingen), kijk op YouTube (o.a. Ravi Zacharias, Frank Turek) en praat erover met mensen. Jezus verdient jouw aandacht en jouw onderzoek. En het is enorm belangrijk. Want, zoals C.S. Lewis zegt:

Het christelijk geloof is een bewering die – als ze onwaar is – onbelangrijk is, en – als ze waar is – oneindig belangrijk. Het enige wat ze niet kan zijn, is een beetje belangrijk.