“Ik ben de Weg”

Het is één van de bekendste uitspraken van de Heere Jezus: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Maar wat zegt deze zin eigenlijk? In deze serie gaan we dieper in op de drie claims die Jezus hier maakt. Wat betekenen ze voor ons dagelijkse leven en wat zeggen ze over het karakter van God? In dit artikel hebben we het over de eerste claim: Ik ben de Weg.

Niet een weg, maar dé Weg
Jezus zegt niet: Ik ben een weg, een waarheid en een leven. Nee, Hij claimt dat Hij dé Weg, dé Waarheid en hét Leven is. Het bekende spreekwoord Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden geldt dus niet voor de weg naar de Vader. Niemand kan tot de Vader komen dan door Jezus Christus.

Het bekende spreekwoord Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden geldt dus niet voor de weg naar de Vader.

Jezus wil je de weg wijzen
Wat opvalt is dat het Jezus niet alleen gaat om de toegang tot de hemel en tot God. Anders had Hij wel gezegd: Ik ben de sleutel van de deur naar de hemel, zie zelf maar hoe je er komt. Zo is Jezus niet. Het gaat Hem ook om de weg ernaartoe, in het leven dat je hier op aarde leidt. Vanaf het moment dat je Jezus aanneemt en je vertrouwen op Hem stelt, wil Hij je de weg wijzen.

Wie laat jij de weg bepalen?
Stel je voor, je bent op vakantie en wil naar een dorpje in de buurt. Dan pak je een kaart en bekijk je welke wegen je moet nemen om veilig aan te komen op je bestemming. Je trekt niet een rechte lijn van punt A naar punt B om vervolgens met je auto dwars door tuinen, bossen en rivieren te rijden. Dat is niet hoe het werkt.

Zo is het ook in het geestelijke leven. Je gaat niet zelf een pad bedenken die het snelst lijkt. Nee, je volgt de weg die er al ligt. Die Weg is Jezus. Als christen laten wij onze levensweg niet bepalen door onze eigen verlangens of inzichten, maar door de lessen die Jezus ons leert in Zijn Woord. Dit betekent dat we moeten weten wat de aanwijzingen zijn die Jezus ons geeft. Zijn Onderwijzingen kunnen wij vinden en onderzoeken in de Bijbel, dat zijn Zijn woorden die Hij ons gegeven heeft!

Als christen laten wij onze levensweg niet bepalen door onze eigen verlangens of inzichten, maar door de lessen die Jezus ons leert in Zijn Woord.

Maak het jezelf niet onnodig moeilijk
Vaak weten wij heel goed wat de weg is die Jezus ons wijst, maar laten we ons toch leiden door iets anders. We denken het beter te weten of we hebben simpelweg geen zin om Jezus weg te volgen. Dan zijn we net als een bestuurder die naast een weg in de berm gaat rijden, omdat hij de normale weg saai vindt. Of hij snijdt zomaar stukken af, omdat hij denkt dat het sneller is. Hij is de weg niet meteen kwijt, maar hij brengt zich wel onnodig in gevaar. Zijn auto zal sneller stuk gaan en misschien raakt hij uiteindelijk de weg wél kwijt.

Zo maken we het onszelf ook moeilijk als we op wegen gaan die God ons verbiedt. Op het eerste gezicht lijkt het leuk, maar hoe verder je gaat, hoe meer je erachter komt dat het je kapot maakt en verder van God af leidt. Blijf daarom op de Weg van God die Hij ons wijst door Jezus. Ook dan kunnen er nog dingen mis gaan, maar dan is God altijd dichtbij, want hij is de Weg waarop je staat.

Als je de weg soms kwijt bent
Het klinkt allemaal leuk en aardig, Gods weg volgen, maar wat als je Zijn weg voor je leven niet weet? In tijden van vragen, twijfel en nood is het altijd goed om naar de Psalmen te gaan. Daar lezen we van koning David; een man naar Gods hart. Hij had in zijn tijd al goed door dat God ons de weg wil wijzen in ons leven.

U maakt mij het pad ten leven bekend; overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht, lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd. Psalm 16:11

Maar ook hij was soms de weg kwijt en wist niet meer waar hij heen moest. Zo mogen ook wij, als wij het niet meer weten, met de woorden van David bidden:

HEERE, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden. Leid mij in Uw waarheid en leer mij, want u bent de God van mijn heil, U verwacht ik de hele dag. Psalm 25:4-5

Dit artikel is het eerste deel van een driedelige serie over Johannes 14:6