“Ik ben geen evangelist”

“Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars” (Efeze 4:11), “ik ben simpelweg niet gegeven als evangelist. Anderen moeten dat maar doen; dat evangelie verkondigen. Ik ben simpelweg gegeven om af en toe de koffie in te schenken in de kerk, dat is meer mijn gave.”

Als het gaat over het verkondigen van het evangelie hoor je veel Christenen op deze manier redeneren. ‘Ik ben geen evangelist’, ik vervul wel een andere taak. Maar eigenlijk is dit niet helemaal hoe de Bijbel spreekt. Het klopt inderdaad dat niet iedereen geroepen is om evangelist te zijn. Toch heeft iedere volgeling van Jezus de opdracht om te getuigen. “Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht”. Petrus stelt: je bent kind van God geworden zodat je vervolgens Gods werken zou doorvertellen aan anderen!

Getuigen is een levenshouding.
“Predik het Woord, gelegen of ongelegen (dat slaat op jou, niet op je toehoorder). Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht.” ~ 2 Timotheüs 4:2

Getuigen is niet een geplande actie op de markt of in de aula. Het is een levenshouding. Op je werk, in de klas, in de trein of tijdens het sporten. Overal waar je komt in je dagelijks leven zijn mensen die het evangelie nog niet gehoord hebben en jij bent geroepen om het hen te vertellen.

Getuigen vergt studie en oefening.
“Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe iedereen moet antwoorden.” ~ Kolossenzen 4:5-6

De juiste momenten vinden, de goede dingen zeggen en de juiste antwoorden geven vergt studie en oefening. Uiteraard heb je die kennis niet ‘zomaar’. Doe onderzoek, bedenk van tevoren met welke tegenwerpingen mensen zullen komen, zoek op internet naar goede antwoorden en maak je woorden aangenaam zonder af te doen aan de boodschap!

God draagt de verantwoordelijkheid!
“Ik (Paulus) heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien. Dus is dan noch hij die plant iets, noch hij die begiet, maar God, Die laat groeien” ~ 1 Korinthe 3:6-7

Of iemand tot geloof komt of niet, is niet jouw zaak. Jij mag misschien een zaadje planten, en vele anderen zullen misschien wat water geven en wellicht mag die persoon uiteindelijk tot bekering komen. Maar dit is niet jouw zaak, dit is Gods zaak; Hij laat het groeien. Jij mag je bezighouden met het zo nu en dan watergeven, even iemand een stukje verder op weg helpen. Maak je achteraf niet druk over of je misschien te weinig of teveel hebt gezegd; God zorgt voor de groei, het is niet jouw verantwoordelijkheid. En bid, bid heel veel. Bid ervoor dat God het zal gebruiken tot groei!

Getuigen is een opdracht voor iedere volgeling van Jezus. Maar ik hoop dat je de opdracht niet met tegenzin gaat vervullen. We mogen getuigen vanuit de genade. Ook wij waren eerst verloren, ook wij verdienden het eeuwige leven niet, maar hebben het uit genade gekregen. Laten we dit fantastische nieuws met liefde doorgeven. Jij hebt het medicijn voor de ziekte waar iedereen mee loopt. Deel het uit vanuit liefde; liefde voor God en liefde voor al die mensen die op dit moment nog verloren zijn. Natuurlijk is het lastig en zal je tegengewerkt worden. Maar: “Het evangelie voor je houden om aardse bonje te voorkomen kan ten koste gaan van iemands eeuwige bestemming, dat is wreed.” (Bram Groothuis)

Getuigen is een opdracht voor iedere volgeling van Jezus.