Ik, mij en mezelf

Porno en zelfbevrediging, het lijken hele normale zaken te zijn geworden in onze wereld. Toch lijkt er iets niet helemaal goed mee te zijn. Veel mensen kampen met schuldgevoelens als het over zelfbevrediging en porno gaat. Waarom heb je dat schuldgevoel? Waarom spreekt je geweten, als je porno kijkt? God heeft ons geweten gegeven als een innerlijke richtlijn. Op het moment dat je geweten spreekt, kan dat betekenen dat er iets gebeurt wat niet naar Gods wil is. In dit artikel wil ik kort ingaan op wat de Bijbel zegt over porno en zelfbevrediging.

Ik wil beginnen met een duidelijke tekst uit de Bijbel over het kijken naar vrouwen: ‘Maar ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft.’ (Matt 5:28, HSV) BAM. Dat is klare taal. Kijken met begeerte in je hart wordt gelijkgesteld aan overspel. Overspel werd in het Oude Testament al verboden, maar Jezus scherpt dit verbod nog eens extra aan. Het gaat niet alleen om de daad; het gaat ook om onze gedachten en de intentie waarmee we kijken! De teksten die op Mattheüs 5:28 volgen zijn ook heel radicaal. Je moet alles wat je tot zonde kan verleiden uit je leven bannen. Als je weet wat jou tot zonde verleidt, doe het weg of maak het kapot. En als je het niet kapot kan maken of weg kan doen, ren dan zelf weg. Volg het voorbeeld van Jozef in Genesis 39. Misschien zelfs letterlijk.

Als je weet wat jou tot zonde verleidt, doe het weg of maak het kapot.

Oké, maar wat moet ik dan met zelfbevrediging? Staat daar ook iets over in de Bijbel? Nou, niet letterlijk nee. Maar we kunnen uit de Bijbel wel opmaken wat Gods bedoeling met seksualiteit is. Lees om dit helder te krijgen bijvoorbeeld eens het boek ‘Exclusieve liefde’ van Oscar Lohuis, waarin dit op een Bijbelse manier wordt uitgelegd. Seks is bedoeld binnen het huwelijk. Het verbond tussen man en vrouw dat God Zelf heeft ingesteld, waarbij man en vrouw letterlijk samensmelten in een eenheid van ziel en lichaam. Seks is niet bedoeld om er alleen plezier van te hebben of om op jezelf gericht te zijn, je eigen verlangens te bevredigen. Als christen zijn we geroepen om te dienen en God te verheerlijken, juist ook in onze seksualiteit. Daarnaast wordt je lichaam op het moment dat je trouwt eigendom van je partner, zoals Paulus schrijft in 1 Korinthe 7:4. Als je dus jezelf bevredigt, ontneem je je (toekomstige) man of vrouw dus het recht dat hem of haar toekomt. Je neemt iets uit puur egoïsme voor jezelf, wat degene toekomt waar je het meest van houdt of van gaat houden. Zelfbevrediging is een vernietigend vuur, een altaar gewijd aan ons eigen ik. Iemand die verslaafd is aan zelfbevrediging kan in een huwelijk nooit zijn man of vrouw dienen op seksueel gebied, zoals God het bedoeld heeft. Dit is omdat zelfbevrediging en porno alleen maar om jezelf draaien, terwijl seks juist om de ander en het samen één zijn met God draait. Hoe kun je als man je vrouw liefhebben zoals Christus Zijn gemeente liefheeft (Efeze 5:25), als je alleen maar aan jezelf denkt en je haar gebruikt voor je eigen lust? Hoe kan je als vrouw je man dienen als je alleen maar aan jezelf denkt?

Verslavingen zijn vaak een gevolg van pijn, angst en leegheid. Een gat in ons leven dat alleen met liefde gevuld kan en moet worden. Alleen God kan uiteindelijk dat gat vullen. Zijn liefde is de sleutel tot bevrijding. Een mens heeft behoefte aan liefde. Liefdeloosheid maakt ons kapot. God is liefde en als wij in de liefde blijven, dan blijft God in ons (1 Joh. 4:16). En uiteindelijk is alleen die liefde de vervulling van de wet (Rom. 13:10).

Ik heb kort antwoord proberen te geven op wat God zegt in de Bijbel over porno en zelfbevrediging. Beiden zijn volgens Gods Woord zonde. Christus is gestorven voor de ergste zondaren. Hoeveel je ook gezondigd hebt, er is bevrijding en redding! Ook als je diep vast zit in deze zonden. Maar we moeten wel breken met de zonde. Zoek daarom hulp, breng de zonde in het licht. Laat de zonde niet meer in je lichaam heersen (Rom. 6:12-14) en leer te leven naar de opdracht die God aan ons geeft in 1 Petrus 1:16: ‘Wees heilig, want Ik ben heilig.’

Hoeveel je ook gezondigd hebt, er is bevrijding en redding!