Ik voel me gekwetst door de Nashville-verklaring

Ik voel me gekwetst door de Nashville-verklaring.

Nee, ik ben geen homo, transgender of i+. Toch voel ik mij gekwetst. En veroordeeld. Artikel 2 zegt: “WIJ BEVESTIGEN dat Gods geopenbaarde wil voor alle mensen betekent: reinheid buiten het huwelijk en reinheid en trouw binnen het huwelijk. WIJ ONTKENNEN dat gevoelens, verlangens of beloften van toewijding (in welke vorm dan ook) seksuele gemeenschap voor of buiten het huwelijk ooit kunnen rechtvaardigen, evenmin als enige vorm van seksuele onreinheid.”

Wat is dit een veroordelend haatmanifest. Oh, hoe vaak kijk ik waar ik niet zou mogen kijken. Hoe vaak vult mijn hart zich met onreine lust. Hoe vaak ben ik met mijn ogen niet in de fout gegaan. Het is wie ik ben. Het zit diep in mij. Ik vecht er tegen. Toch gaat het zo vaak mis. Het is wie ik ben. Waarom zou God dat afkeuren? Iedereen is toch welkom bij Hem?

“WIJ BEVESTIGEN dat de genade van God in Christus zowel vergeving als levensveranderende kracht geeft, en dat deze vergeving en kracht een volgeling van Jezus in staat stellen om zondige verlangens te doden en te leven op een wijze die de Heere waardig is.”

Oh wat is dit hard en liefdeloos. Begrijpen jullie mijn strijd soms niet? Alsof ik er zomaar van zou kunnen genezen! En waarom veroordelen jullie mij? Alleen maar omdat mijn lichaam geboren is zoals het is geboren? Alleen maar omdat ik ben wie ik ben? Een jonge man heeft dit simpelweg, laat mij zijn wie ik ben!

“Je hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in je strijd tegen de zonde.” (Hebr 12:4).

Hoe durven jullie dat te zeggen!? Alsof je weet waar ik doorheen moet? Stelletje kortzichtige oude simpele middeleeuwse…

Wacht even.. U bent het, Heer?

“Maar wie van Mij zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon; en als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Mij. Weet dat je niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van je zinloze levenswandel, die door de vaderen is overgeleverd, maar met Mijn kostbaar bloed, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Ik heb je levend gemaakt, jij, die dood was door je overtredingen en zonden. Volg mij en wees heilig, want Ik ben heilig.

En mannen, heb je eigen vrouw lief, zoals ook Ik de gemeente liefgehad heb en Mij voor haar heb overgegeven, zodat Ik haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, zodat Ik haar in heerlijkheid voor Mij zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn.” (Gal 5:24; Gal 4:7; 1 Petr 1:18-19; Ef 2:1; Ef 2:8-9; 1 Petr 1:16; Ef 5:25-27)

Heer, ik ben U dankbaar dat U mij kwetst. Dat U mij laat zien wat goed is. Dat U mij eeuwig leven geeft. Ik ben U dankbaar dat U mij van mijzelf bevrijdt en van mij houdt. Want er staat geschreven: “Want de Heer bestraft wie Hij liefheeft, en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt.” (Hebr 12:6).

Klik hier voor de hele Nashville-verklaring