Intimiteit en seksualiteit

Intimiteit op weg naar het huwelijk
Naar aanleiding van het vorige artikel rijst als vanzelf de vraag over hoe je om kunt gaan met groei in intimiteit op weg naar het huwelijk. De intimiteit groeit als de vriendschap zich verdiept. Er komt steeds meer vertrouwen op psychisch en geestelijk gebied dat als vanzelf de aantrekking heeft om ook intiem te zijn op lichamelijk gebied. Hier komen we bij het onderscheid tussen seksualiteit en intimiteit. Vóór het huwelijk kun je lichamelijk wel intimiteit delen met elkaar, maar niet seksueel actief zijn. Zoals we al eerder hebben beschreven is seksuele activiteit alleen mogelijk binnen het huwelijk. En we herhalen hier de kernzin over seksualiteit: er is voor de christen maar één regel ‘volkomen onthouding van seksuele activiteit buiten het huwelijk en volkomen trouw erbinnen’.

Maar hoe zit het dan met lichamelijke intimiteit? Als we denken aan welke soorten intimiteit er zijn in allerlei soorten relaties, kunnen we bedenken dat er lichamelijke intimiteit kan zijn zonder seksuele opwinding. Lichamelijke intimiteit tussen ouders en kinderen, broers en zussen en vrienden is een intimiteit die vertrouwelijk is, maar die niet seksueel stimulerend hoort te zijn. Deze intimiteit kan ook een plaats krijgen in het ontwikkelen van je relatie op weg naar het huwelijk. Het is van belang om deze intimiteit te ontwikkelen als voorbereiding op de beleving van seksualiteit in het huwelijk. Het schept een vertrouwelijke sfeer waarin je je volkomen op je gemak voelt in de fysieke aanwezigheid van de ander. Je kunt hierbij denken aan het naast elkaar zitten aan tafel, een bemoedigende schouderklop, of een arm om elkaar heen, hoewel dit als te lichamelijk ervaren kan worden en verkeerde gevoelens op zou kunnen wekken. Blijf in gedachten houden dat intimiteit niet alleen tot uiting komt door lichamelijke aanraking.

Vraag God voortdurend om wijsheid, raad en leiding hoe je hierin met elkaar om moet gaan in deze fase. Zorg ervoor dat je geen aanstoot bent voor je omgeving en bespreek jullie houding hierin ook openlijk met je ouders of naaste vrienden en dat je ook verantwoording aan hen kunt afleggen. Zorg dat jullie relatie ook in deze fase een weerspiegeling is van Gods heerlijkheid waarin Zijn wijsheid schittert in de wijze leiding van de man die ook hierin zijn verantwoordelijkheid kent en in de zachtmoedige en stille geest van de vrouw. Het is voor beiden, maar vooral voor de man een oefening in geduld. Het getuigt ook van respect naar je aanstaande vrouw wanneer je tijdens de diepere vriendschap niet op seksualiteit uit bent, maar op een beter leren kennen van haar innerlijk, haar beweegredenen, haar diepste ‘wezen’. Je zult respect afdwingen van je aanstaande vrouw als je hierin zelfbeheersing toont. Je aanstaande vrouw vindt het belangrijk om gekend te worden, iedere keer opnieuw, en niet alleen maar eenmalig.

Elke intimiteit die een seksuele stimulans geeft, is geen intieme aanraking maar een seksuele aanraking. Het is belangrijk dat je samen dit onderscheid helder hebt, en dat je beide met je hele hart deze grens in acht wilt nemen. Blijf liever een eind bij deze grens vandaan, dan dat je dreigt de grens van intimiteit naar seksualiteit over te gaan. Het is niet zo dat God jou het geluk wil ontnemen. Hij waakt juist over jouw geluk door de seksuele intimiteit te verbinden aan de veilige kaders van het huwelijk. Daar kan het Bijbels gezien niet gebeuren dat je seksuele intimiteit beleeft, waarin de ander jou in je totale kwetsbaarheid ziet en dat de ander je dan verlaat. Buiten het huwelijk kan dat wel. Bescherm daarom jezelf, zoals God je wil beschermen. Er zit zo’n kracht in de seksualiteit, dat het moeilijk is om terug te keren naar de zone van intimiteit in de relatie. Intimiteit zoals die aanwezig kan zijn bij een broer of zus verhouding. ‘Waarom zou u de liefde opwekken of aanwakkeren, voordat het haar behaagt?’ (Hooglied 8:4b).

Intimiteit en het gebed
Er komt een steeds grotere nabijheid tussen twee (jonge) mensen. We hebben gezien dat als er sprake is van een diepe vriendschap en geestelijke gemeenschap, dat je dan iemand binnen je persoonlijke grenzen laat komen waardoor er verbondenheid kan groeien. Eén van de middelen tot geestelijke gemeenschap is gebed. In het gebed spreek je met God en openbaar je aan Hem wat er in je hart leeft. Als je vriend of vriendin hierbij is, geeft dit een diepe verbondenheid door je kwetsbaarheid. Ook kun je in het gebed de noden en behoeften van je vriend of vriendin bij de Heere brengen en samen kun je bidden voor je relatie. Maar er zit ook een andere kant aan. Als je relatie nog maar pril is en je begint dan direct met gezamenlijk gebed, dan dreigt het gevaar dat het gebed gebruikt gaat worden om de ander aan jezelf te verbinden. We hebben het al genoeg meegemaakt dat we een jonge vrouw op bezoek kregen wiens relatie was uitgegaan, die onder tranen vertelde dat ze samen nog wel de relatie begonnen waren in het gebed. En de ander had daarin uitgesproken dat hij God zo dankbaar was voor de relatie en dat hij zeker wist dat zij een geschenk van God was. En toen ging het uit … Haar hart was verwarmd en meer opengegaan voor hem, doordat hij dit gebeden had. Maar het was een vorm van manipulatie om haar emotioneel aan zichzelf te verbinden. Daarom willen we hier waarschuwen om het gebed niet op een verkeerde wijze te gebruiken. Wees heel voorzichtig in het uiten van zulke gedachten. Pas als de relatie een vaste vorm heeft en bij beiden de zekerheid aanwezig is om samen het huwelijk in te gaan, kun je zulke gedachten uiten in gezamenlijk gebed.

Dit artikel komt uit het boek Bijbelse relatievorming in de 21e eeuw. Bestel het volledige boek hier.