Je verdriet zal in vreugde veranderen

Hoop in tijden van lijden

Het is dit jaar een apart Paasweekend geworden. Voor het eerst in lange tijd stonden de kerken op Paasochtend leeg. De wegen blijven rustig en familiebezoeken worden via videoverbinding afgelegd. Voor velen zal het ook een verdrietig Paasweekend zijn, vooral voor mensen die recentelijk een geliefde zijn kwijtgeraakt. Er zullen dit weekend meer tranen vloeien dan we zouden wensen.

Maar in dat opzicht lijkt Pasen 2020 veel op het eerste Paasverhaal. Als we de Evangeliën nauwkeurig lezen zien we dat er ook veel tranen waren op het eerste Paasweekend:

  • De discipelen hadden verdriet omdat Jezus voorspelde dat één van de discipelen Hem zou verraden (Matt. 26:21-22).
  • Petrus, nadat hij Jezus had verloochend had, “ging naar buiten, en huilde bitter” (Luk. 22:62).
  • Ook Maria Magdalena, toen zij bij het lege graf kwam, huilde omdat ze niet wist waar Jezus was (Joh. 20:13).

Op weg naar het kruis had Jezus het al voorspeld: “Jullie zullen bedroefd zijn” (Joh. 16:20). Jezus windt er geen doekjes om. Hij houdt te veel van ons om ons te doen laten denken dat het leven met Hem alleen maar gevuld is met gezondheid, welvaart, en vrede. Moeite en verdrukking is een universele garantie in deze wereld (Joh. 16:33).

Maar na de voorspelling van moeite en zorg geeft Jezus ook een belofte: “Jullie verdriet zal in vreugde veranderen” (Joh. 16:20). Echt waar. Ons lijden en verdriet is tijdelijk. Er zal een dag komen waarin alle verdriet en zorgen voor eeuwig voorbij zijn. Jezus heeft het beloofd, Hij komt altijd zijn beloften na.

Onze hoop is niet geankerd in onze omstandigheden, maar in de opstanding van Jezus. En omdat Hij is opgestaan, hebben wij hoop voor de toekomst.

Eeuwige Vreugde
De vreugde die Jezus ons biedt is zo sterk dat onze vreugde kan afnemen (Joh. 16:22). Geen wereldwijde pandemie, of onzekerheid over inkomsten, of een eenzaam Paasweekend kan die opstandings-vreugde raken.

Onze hoop is niet geankerd in onze omstandigheden, maar in de opstanding van Jezus. En omdat Hij is opgestaan, hebben wij hoop voor de toekomst. Voor kinderen van God is het einde van het verhaal: Eind goed, al goed.