Kanye West op de weg naar Damascus?

In 2010 brengt Kanye West zijn album genaamd ‘Mijn prachtige duistere perverse fantasie’. Deze titel is ook meteen een goede samenvatting van zijn reputatie als miljardair, rapper en iemand die regelmatig in de roddelpers voorbij komt. Vervolgens brengt hij in 2013 het album ‘Yeezus’ uit. Hier is een stukje van een songtekst uit dat album:

         Ik ben een god
         Ik ben een god
         Ik ben een god
         Ik ben een god
         Schiet op met mijn verdoemde massage
         Schiet op met mijn verdoemde huishouden
         Haal de Porsche uit de verdoemde garage.

Plot twist: afgelopen week belijdt Kanye openlijk Jezus als Heer. Zijn nieuwe album ‘Jezus is Koning’ (Jesus is King) is gewijd aan zijn onlangs gevonden geloof – en het staat nu al bovenaan de hitlijsten. Misschien is ons eerste instinct – mijn eerste instinct, als ik eerlijk ben – scepticisme. Het zou niet de eerste keer zijn dat een beroemdheid een bekeringsverhaal gebruikt voor persoonlijk gewin. En daarbij, Kanye’s muziek verwees altijd al naar en besteedde altijd al woorden aan religie. Maar, voordat we meteen van het slechtste uitgaan – zouden we niet eerst moeten luisteren naar wat Kanye te zeggen heeft? Hier is een track-voor-track overzicht van ‘Jezus is Koning’.

Every Hour
De eerste track bevat een gospelkoor dat de mensheid haar behoefte aan God belijdt, ‘ieder uur, iedere minuut, elke seconde’. Kanye sluit zich bij hen aan en zingt:

         Zing totdat de kracht van de Heer neerkomt
         (Laat alles dat adem heeft God prijzen)
         Zing totdat de kracht van de Heer neerkomt
         (Prijs de Heer, prijs God in het heiligdom)
         Zing totdat de kracht van de Heer neerkomt
        (Om Zijn machtige daden en voortreffelijke genade en Zijn machtige kracht, yeah)

Selah
‘Selah’ is het Hebreeuwse woord dat gevonden kan worden in vele psalmen, wat waarschijnlijk een bepaalde muzikale notatie was. In deze track deelt Kanye het verhaal achter dit album, zijn getuigenis.

         Iedereen wilde Yandhi. Toen deed Jezus Christus de was.

‘Jezus is Koning’ heette eerst ‘Yandhi’ en zou uitkomen in september 2018 – maar toen leerde Kanye Christus kennen. Het album werd vertraagd en getransformeerd naar haar huidige vorm.

         Johannes 8:36. Wie de Zoon vrijmaakt is waarlijk vrij. Hij redde een ellendige stakker als ik.

Follow God
Hierin, net als op vele andere plaatsen in zijn album, spreekt Kanye over zijn zonde. Hij zegt: ‘Je probeert je leven goed te leven … schreeuwen tegen m’n vader en hij vertelde me: Dit is niet zoals Christus’. Qua diepzinnigheid van de teksten is deze track zwakker dan het grootste deel van dit album. Maar het is geen dwaalleer – en de beats zijn geweldig (als je daarom geeft).

De man die ooit claimde: ‘Ik ben een god’, zingt nu, ‘Ik buig neer voor de Koning op de troon. Mijn leven is van Hem, niet langer van mijzelf’.

Closed on Sundays
De songteksten van deze track, zodra je over de aparte verwijzing naar Chick-Fil-A heenstapt, zijn opmerkelijk. Chick-Fil-A is een Amerikaanse fastfoodketen, in bezit van christenen, dat gesloten is op zondag. Kanye zingt over hoe zijn familieleven en waarden zijn veranderd sinds het volgen van Christus.

         Gesloten op Zondag, jij bent mijn Chick-Fil-A…
         Wacht even met de selfies, doe ‘the ‘Gram’ (Instagram) even weg
         Roep je familie, houd elkaars handen vast en bid
         Wanneer je dochters hebt, bescherm ze altijd
         Kijk uit voor adders, laat ze, ze niet indoctrineren…
         Voedt je zonen op, train ze in het geloof
         Zorg dat ze klaarwakker zijn en opletten voor verleidingen
         Volg Jezus, luister en gehoorzaam
         Niet meer leven voor de cultuur, we zijn niemands slaaf
         Opstaan voor mijn huis
         Ook al zou ik deze weg alleen gaan
         Ik buig neer voor de Koning op de troon
         Mijn leven is van Hem, niet langer van mijzelf

Luister daar nog eens naar. De man die ooit claimde: ‘Ik ben een god’, zingt nu, ‘Ik buig neer voor de Koning op de troon. Mijn leven is van Hem, niet langer van mijzelf’.

On God
Deze track begint goed: ‘Hoe krijg je zoveel genade aan jouw kant? ‘Accepteer Hem als je Heer en Redder’, reageerde ik.’

De enige zorgwekkende tekst in dit lied is ‘Dat is waarom ik de prijzen hanteer die ik hanteer … Nee, ik kan mijn gezin niet laten sterven van de honger’. Kanye, broeder, je hebt afgelopen jaar $150 miljoen verdient. Ik denk niet dat jouw gezin het risico loopt van uithongering. Ik hoop dat iemand je zal herinneren aan de woorden van jouw ‘Heer en Redder’ in Mattheüs 19:24, ‘het is gemakkelijker dat een kameel door een oog van een naald gaat dan voor een rijk mens om het koninkrijk van God binnen te gaan’.

Everything We Need
Deze track is een getuigenis van de vreugde van het kennen van Gods voorziening. Kanye vraagt: 

         Wat als Eva appelsap had gemaakt?
         Ga je doen wat Adam deed?
         Of zeg je: “Lieverd, laten we deze terughangen aan de boom”,
         want we hebben alles wat we nodig hebben.

Water
Hier vraagt Kanye aan God: ‘Reinig ons als de voorjaarsregen’. Hij gaat verder:

         Jezus, stroom door ons heen
         Jezus, genees de kneuzingen
         Jezus, reinig de muziek
         Jezus, gebruik ons alstublieft
         Jezus, help alstublieft
         Jezus, genees alstublieft
         Jezus, vergeef alstublieft
         Jezus, maak ons gezond
         Jezus, help ons te leven
         Jezus, geef ons rijkdom
         Jezus, is onze rots
         Jezus, geef ons genade.

Amen, Kanye. Behalve, misschien, ‘Jezus, geef ons rijkdom’. Tenzij je natuurlijk ‘rijkdom in de hemelen’ bedoelt. Laten we hopen dat je dat bedoelt. 

God Is
Dit is mijn favoriete track van het album, muzikaal en tekstueel. Onthoud, dit is de man die ooit zei: ‘Je bent misschien wel getalenteerd, maar je bent niet Kanye West’.

Luister nu naar hem:

         Aanbid Christus met het beste van je erfdeel
         Ik weet dat ik nooit zal vergeten wat Hij allemaal gedaan heeft …
         Koning der Koningen, Heer der Heren, alle dingen die hij in petto heeft
         Van rijk tot arm, ieder is welkom door de Deur
         Je zult nooit meer hetzelfde zijn als je de Naam van Jezus aanroept.

Hands On
Dit lied bevat één van de beste zinnen van het album: ‘Heb de duivel verteld dat ik ga staken. Ik heb mijn hele leven al voor je gewerkt.’ Maar, een waarschuwing. Luister niet naar deze track als je niet klaar bent om je terechtgewezen te voelen.

         Wat heb je gehoord van de christenen?
         Zij zijn de eerste om mij te veroordelen
         Geeft mij het gevoel dat niemand mij liefheeft.

Er is een gedeelte in mij dat huivert van het idee dat miljoenen mensen Kanye de hypocrisie van de kerk hoort aanwijzen. Zouden wij niet Christus’ liefde door eenheid moeten laten zien? En toch, misschien zou ik mij niet terechtgewezen moeten voelen. Al maanden heb ik de rapporten in de media over Kanye’s bekering genegeerd. Vooral, veronderstel ik, omdat ik Kanye in een categorie had gestopt die sowieso buiten Gods reddende bereik ligt. In die vooronderstelling had ik het, op zijn minst, verkeerd.

Laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar oordeel liever dit: de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven. (Romeinen 14:13)

Use This Gospel
Wederom zijn er hier geen grote theologische problemen te vinden.

         Gebruik dit Evangelie voor bescherming
         Het is een zware weg naar de Hemel
         We roepen om uw zegeningen
         In de Vader stellen we ons geloof
         Onze demonen beven
         Heilige engelen beschermen.

Jezus is Heer
Deze track bevat maar vier zinnen die herhaald worden. Ze komen rechtstreeks uit de Bijbel.

         Elke knie zal zich buigen
         Elke tong belijden
         Jezus is Heer
         Jezus is Heer.

Wat moeten we van dit alles maken?
Totdat Jezus terugkomt en alle kinderen van God openbaart zullen we nooit zeker kunnen zijn over Kanye’s hart. Dit geldt voor iedereen, niet alleen voor miljardair-zijnde rappers die toevallig getrouwd zijn met Kim Kardashian. Toch, nu ik het album heb geluisterd en heb gelezen wat de media te zeggen hebben, zijn er een aantal zaken die ik opmerkelijk vind.

  1. Op dit moment zijn er miljoenen mensen ‘Jezus is Koning’ aan het googelen. Alleen daarvoor kunnen we God al prijzen.
  2. Ik zou niet weten of, als ik Kanye West zou zijn, zou durven wat hij heeft gedaan. Het zou totaal niet verrassend zijn als Kanye fans gaat verliezen door dit album. De media smullen er nu al van.
  3. Wat betreft theologie, Kanye lijkt de essentiële zaken te behandelen. ‘Jezus is Koning’ laat zien dat Kanye zijn zonden erkent, Jezus als Heer en belijdt en zich onderwerpt aan Gods heerschappij in zijn leven. Het enige wat mij zorgen baart zijn de hints naar welvaartsevangelie – maar ik verlang ernaar om daar ongelijk in krijgen.
  4. Laten we eens, voor een moment, veronderstellen dat Jezus werkelijk Heer van Kanye’s leven is geworden. Dit zou betekenen dat een van de bekendste stemmen van deze wereld nu een spreekbuis is van het Evangelie. Het is een herinnering aan het feit dat niemand buiten bereik is van Gods reddende genade en dat niets – niet reputatie, bekendheid of geld – God zal stoppen om Zijn kinderen op te eisen. Het zou betekenen dat de engelen zich verblijden over het uitkomen van dit album. Stel je de miljoenen mensen met Kanye meezingen: ‘Elke knie zal zich buigen, elke tong zal belijden, Jezus is Heer’. Moge God verheerlijkt worden door de verkondiging van de Naam van Zijn Zoon. En, dat we op een dag, samen met Kanye West zullen zingen en samen onze Redder zullen prijzen.

Luister naar het album voor jezelf en geniet ervan dat Gods Naam geprezen wordt. Onthoud, deze lofprijzing komt uit de mond van iemand die van zichzelf claimde dat hij god was.

Als iemand die op dit moment Jezus als Koning belijdt is Kanye verantwoordelijk voor het vertegenwoordigen van Christus – op een zeer openbaar podium. Dit is niet het moment of de plaats om te beoordelen hoe goed hij dat doet. In plaats daarvan, luister naar het album voor jezelf en geniet ervan dat Gods Naam geprezen wordt. Onthoud, deze lofprijzing komt uit de mond van iemand die van zichzelf claimde dat hij god was. Vandaag ga ik Kanye op zijn woord geloven en de God prijzen die redt.

Bron: The Gospel Coalition Australia