Kerstlicht

Vlammetjes, lampjes, kransjes. Wat een gezelligheid! Heerlijk, hoe een beetje aandacht en inzet van ons allemaal de wereld zo op kan fleuren. Ieder jaar weer doen we samen ons best om er iets moois van te maken. Een waar lichtpuntje in deze duistere tijd. Hopelijk kan je er net zo, of nog meer, van genieten als ik.

Als Christen is deze tijd van het jaar natuurlijk helemaal bijzonder. Veel van alle kerstversieringen wijzen ons op het grote Licht, Jezus Christus. Prachtig, al die hints, maar helaas ook verdrietig dat het vaak niet verder komt dan dat, soms zelfs in de kerk niet. In het Johannesevangelie wordt dit heel treffend verwoord: 

“In Hem was leven, en het leven was het licht van de Mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.” Johannes 1:4-5 (Telos-vertaling)

De duisternis heeft het niet begrepen…

De meeste mensen hebben jammer genoeg weinig idee waarom die kerststal nou overal staat. Maar ja, gezellig is het wel.

Wat zou het toch geweldig zijn als God ook dit jaar kerst zou willen gebruiken tot glorie van Hemzelf. Dat Hij toch misschien bij sommigen de ogen zal openen, zodat ze het Licht zullen begrijpen. En dat ze de heerlijkheid zullen leren kennen van Hem, bij wie alle kersttierelantijnen nogal in de schaduw vallen.

Want wat wordt Kerst toch zoveel mooier met de Heere Jezus in het middelpunt. Hij is namelijk gekomen om met Zijn licht de waarheid over God te tonen.

Want wat wordt Kerst toch zoveel mooier met de Heere Jezus in het middelpunt. Hij is namelijk gekomen om met Zijn licht de waarheid over God te tonen. De Schepper van hemel en aarde, die heilig en rechtvaardig is. In het licht van Gods heiligheid zien wij vervolgens onze verdorvenheid. We voldoen niet aan Gods heilige eis. Maar dan opnieuw, beschijnt Jezus de Vader en dan zien wij Gods liefdevolle genade.

“En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een eniggeborene van een vader) vol van genade en waarheid.” Johannes 1:14 (Telos-vertaling)

In de Heere Jezus liet God ons Zijn genade zien. Jezus werd een mens om de straf te dragen die wij verdienen. Tijdens Zijn leven en ook door Zijn leven straalt Jezus de heerlijkheid van God uit.

“Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft Hem verklaard.” Johannes 1:18 (Telos-vertaling)

Laten wij, juist in deze tijd, vurig bidden dat de Zon der gerechtigheid, Jezus Zelf, op zal gaan in heel veel harten, dat mensen onder Zijn vleugels genezing mogen vinden en de vreugde gaan ervaren die er is in het kennen van de almachtige God.

Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn; en u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal.” Maleachi 4:2 (Telos-vertaling)

dat ze mogen dartelen als kalveren uit de stal. Ik weet echt niet wat toepasselijker kan zijn voor Nederlanders.