Klein maar krachtig

Christenen moeten, om hun omgeving te bereiken, niet steunen op hun aantal, hun maatschappelijke invloed, hun politieke impact of hun intelligentie. Openheid voor het evangelie kan slechts door de Heere bewerkt worden. Waarschijnlijk gaat het in Filadelfia (Openbaring 3) om een kleine kudde, aan wie het de Vader behaagd Zijn koninkrijk te geven (Lucas 12:32). Ze zijn klein, maar er is wel leven! Het is geen dode bedoening. Hun kracht ligt in hun omgang met het Woord en het feit dat zij de naam van Jezus niet verloochenen. Ze bewaren Zijn Woord! ‘Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen’ (Johannes 14:23).

Juist dit is wat het boek Openbaring aankondigt: de komst van Jezus Christus, de troon van God op de aarde, het nieuwe Jeruzalem neergedaald op aarde. God die woning maakt bij de mensen. Dit wordt een werkelijkheid, niet alleen in het leven van de gelovigen, maar ook in de realiteit van een wereld die door de Messias wordt opgeëist en hersteld.

Het streven van de christenen in Filadelfia is niet op de eerste plaats: veel kennis (zoals in Efeze), proberen zo dicht mogelijk bij de wereld te staan (zoals bij sommigen in Pergamum en bij velen in Thyatira), of het zich beroemen op hun traditie en wat God vroeger in hun leven deed (zoals in Sardes). Hun aandachtspunt is het bewaren van het Woord. Dat is hun kracht.