Kom en zie!

Jezus leren kennen is een begrip dat we veel tegenkomen in de christelijke wereld. Maar hoe doen we dat eigenlijk? Laten we samen kijken naar het verhaal van twee mensen die Jezus voor het eerst leren kennen.

De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij:  Zie, het Lam van God! En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en zij volgden Jezus. En toen Jezus Zich omkeerde en zag dat zij volgden, zei Hij tegen hen: Wat zoekt u? En zij zeiden tegen Hem: Rabbi (wat vertaald wil zeggen: Meester), waar woont U? Hij zei tegen hen: Kom en zie! Zij kwamen en zagen waar Hij woonde en bleven die dag bij Hem. En het was ongeveer het tiende uur. (Johannes 1:35-40)

De twee discipelen van Johannes komen te weten wie Jezus is en volgen Hem. Ze willen Hem leren kennen. Jezus merkt hen op en vraagt wat ze zoeken. Ze willen weten waar Hij woont, ze willen hem leren kennen. Jezus had het hun gewoon kunnen vertellen, maar in plaats daarvan zegt Hij: Kom en zie!

Kom
Jezus nodigt de twee mannen bij Hem thuis uit. De rest van de dag zullen ze samen gepraat hebben en zullen ze Jezus beter hebben leren kennen. Maar het begon met de uitnodigende woorden van Jezus. Die uitnodigende woorden klonken al in het Oude Testament:

Proef en zie dat de Heere goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt. (Psalm 34:9)

We mogen dus naar Jezus komen om Hem te leren kennen. Door Zijn Woord te lezen en tot Hem te bidden kunnen we een relatie met Hem opbouwen. We mogen Zijn vrienden worden (Joh. 15:15). Want iemand echt leren kennen is meer dan alleen te weten komen wie iemand is, het is ook investeren in een relatie. Stel ik krijg alle persoonlijke informatie van iemand op papier en leer dat uit mijn hoofd, ken ik die persoon dan echt? Zo kan het soms ook zijn in onze relatie met Jezus. We kennen de feiten over Hem, maar kennen we Hem ook echt persoonlijk? Mocht je dit herkennen: de uitnodiging van Jezus geldt nog steeds!

We kennen de feiten over Hem, maar kennen we Hem ook echt persoonlijk?

Zie
Het Griekse woord wat hier gebruikt wordt, betekent letterlijk je zal zien. Jezus weet wat Hij te bieden heeft. Wanneer je naar Hem komt zal er een wereld voor je open gaan. Je zal zien hoe groot Gods liefde is, dat Hij zelf onze straf heeft gedragen. Je zal zien waarom de wereld is gemaakt. Je zal zien wat een geweldig voorbeeld Jezus is. Je zal zien dat er in Hem echte hoop, rijkdom, blijdschap en vrede te vinden is. Kortom, je zal zien wie Jezus is. Zoals Paulus dat omschrijft in Efeze 1:17-19:

opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen, en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht,

Wanneer je naar Hem komt zal er een wereld voor je open gaan.

Nodig uit
Dit is niet de enige keer in dit hoofdstuk dat de woorden Kom en zie voorkomen. Een paar verzen later spreekt Filippus die Jezus net heeft leren kennen met Nathanaël. Filippus vertelt Nathanaël dat hij de Messias gevonden heeft. Nathanaël reageert twijfelachtig, waarop Filippus zegt: Kom en zie. Hij is ervan overtuigd wie Jezus is. Zo mogen ook wij, wanneer wij Jezus kennen, onze medemens uitnodigen om naar Hem te komen en te zien wie Hij daadwerkelijk is.