Laat je niet opzuigen!

‘Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u.’ (Johannes 14:1-4)

De Here Jezus wist dat Zijn discipelen (en over hun hoofden spreekt de Heer ook tot ons) met veel moeilijkheden, strijd, vervolging en verdriet te maken zouden krijgen. Om ze te bemoedigen en te troosten spreekt Jezus deze woorden.

Je hoeft niet ongerust te zijn ondanks alles wat er op je afkomt. Hoe? Geloof in God en in Zijn Zoon Jezus Christus en hou dat geloof vast! Werkelijke rust vinden we alleen bij Jezus. De kerkvader Augustinus zegt het zo mooi: ‘Het hart is onrustig totdat het zijn rust vindt in God.’

Jezus gaat verder met een belofte, een mooie belofte. Ik kom terug om jullie op te halen en te brengen naar een plaats van ongekende heerlijkheid. Een plaats waar geen moeilijkheden, strijd, vervolging en verdriet meer is. Bij Vader thuis! God de Vader zal jullie tranen drogen. Verdwalen kunnen we niet. Want Jezus komt ons halen en Hij weet de weg naar het Vaderhuis blindelings te vinden.

Ik herken de onrust in de samenleving en in de kerk ook in mijzelf. Rust vinden bij God valt in onze hectische samenleving niet mee, maar het kan wel! Het is een keuze die we zelf kunnen maken. We zijn geen zeekwallen die door de stroming van de zee worden meegenomen en drijven naar plaatsen die ze zelf niet hebben kunnen kiezen. Wij hebben een vrije wil en kunnen onze bestemming zelf kiezen. Zo kunnen we voor de komende tijd ook kiezen om de rust van God te zoeken aan de voeten van Jezus Christus. Of we nu studeren, kinderen naar school brengen, buschauffeur zijn of het evangelie verkondigen. Al het werk dat we voor God mogen doen begint aan de voeten van Jezus. Maria koos het goede deel (Lucas 10:42).

Als Jezus ons vertroost met deze woorden dan mogen ook wij elkaar vertroosten met deze woorden. In het geloof dat de belofte van het Vaderhuis niet meer ver weg is. Here Jezus kom spoedig!

Bron: Het Zoeklicht