Leid mij naar het kruis

Wat wij in ons leven ook doen, alles leidt ons naar het kruis. Voor de wereld onzin om te geloven, maar voor ons is het juist een kracht van God. Maar waarom maken wij christenen zo weinig gebruik van het kruis?

Het christelijke geloof is duidelijk. We worden opgeroepen om een kant te kiezen. Je herkent christenen daarom aan de radicale keuzes die ze maken om steeds meer gelijkvormig te worden aan de Heere Jezus. Van twee walletjes eten zit daar niet bij in. tussen het brede en het smalle pad zit niet nog een middenweg. Het is warm of koud, licht of donker, hemel of hel. Een mens heeft de keuze om het één of het ander te kiezen met daarbij de consequentie dat je God de rug toekeert.

Maar waarom houden we ons leven vaak dan nog zelf in de hand? De reden daarvoor is ons eigen trotse ik. We moeten aan onszelf sterven. Dat is geen goede reclame voor het christendom, maar die opdracht is voor iedereen die Christus wil volgen. Het is niet de bedoeling dat je dit ziet als een optie, maar het is een vereiste. De werkelijkheid is dat er veel mensen zijn die zichzelf christen noemen maar Hem niet volgen. Ze volgen Hem met hun eigen voorwaarden. Dat is dan hun dagelijkse levensstijl. Jezus spreekt in het gedeelte van Lucas 9 over het volgende: “Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen” (vers 23). Deze woorden gaan over het afsterven aan jezelf.

De Heere Jezus geeft drie kernwaarheden in dit gedeelte over het gekruisigde leven: 1. Jezelf verloochenen. Dus daarmee je eigen verlangens negeren. 2. Je kruis opnemen. Dat betekent dat je aan jezelf sterft. 3. Hem volgen en daarmee gehoorzamen.

Toch denken velen dat we Jezus kunnen volgen zonder een onveranderd leven te leiden. Maar dat is niet Bijbels. Tijdens onze bekering en wedergeboorte  zijn we door Gods ingrijpen 180 graden gedraaid. Dat is een complete verandering, een nieuwe levensstijl. We zijn gaan leven voor de Heere Jezus en op Zijn voorwaarden. En niet die van onszelf.

We zijn gaan leven voor de Heere Jezus en op Zijn voorwaarden. En niet die van onszelf.

Maar waarom is het belangrijk dat wij als christenen sterven aan onszelf? Kunnen we niet van genotzucht leven en tegelijkertijd Hem volgen? Nee, ons leven is een leven voor God en niet een leven voor onszelf. Het Evangelie gaat om opoffering, waarin de Heere ons een voorbeeld heeft nagelaten. De noden van anderen voorop stellen zodat je sterft aan je eigen behoeften. Deze levensstijl van het gekruisigde leven is het totaal omgekeerde van het leven voor jezelf.

We moeten zorgen dat wij in een nederige positie blijven. In die plaats zullen we blijven als wij het gekruisigde leven leven, waar we Hem mogen vertegenwoordigen en we zullen voortbrengen wie wij zelf zijn. Als je een werelds leven leeft, dan zullen anderen die jou volgen ook een werelds leven leiden. Maar als je aan jezelf sterft, dan zullen anderen dat ook doen. Je zult niet perfect zijn, maar het verlangen moet zijn om andere mensen dichter bij Jezus te brengen. Het is daarom goed om jezelf de vraag te stellen: lijken de mensen meer op Jezus als ze mij volgen? Je bent een huichelaar als je niet steeds je trotse ik verbreekt, maar wel een ‘ christelijk’ leven leidt.

Het kan ons veel kosten als we inzien hoeveel van onze rechten en onze eigen belangen daarbij moeten worden opgegeven. Maar ook hoe het soms nodig zal zijn om onze schuld te belijden. Als we onze rechten opgeven en onze schuld belijden, dan komen we uit bij het kruis van Jezus. Daar mogen we het overgeven aan God. De Heere Jezus liet Zichzelf vernederen, maar deed niets terug. Hij liet in Zijn lijden een voorbeeld na voor ons. Wij zijn hiertoe geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft (1 Petrus 2-19-25).

Paulus zegt dat we met Christus gekruisigd zijn, en niet meer dat ik leef, maar dat Christus in mij leeft (Galaten 2:20a). Dat houdt in dat we één zijn geworden met Christus omdat mijn oude leven gestorven is aan het kruis. God kijkt naar mij door de ogen van de Heere Jezus Die mijn zonden gedood heeft aan het kruis. Niet dat wij niet meer zondigen, maar wel dat ik dagelijks mijn zondige verlangens kruisig die mij afhouden om Hem te volgen.

Velen weten dit wel, maar het raakt hen niet. “Een gekruisigd leven is voor de superchristen”, is vaak hun antwoord. Maar als we het Evangelie echt begrijpen, gaan we vanuit onze positie in Christus Hem steeds meer liefhebben, waardoor we ook ons leven steeds meer willen leven voor Hem.

We moeten voor ogen houden dat we door genade gekocht en betaald zijn door het bloed van Christus. Vanuit die wetenschap wil je steeds meer en meer op Jezus gaan lijken. Ons denken moet op Zijn denken gaan lijken. En daar hebben we de Heilige Geest voor nodig die in ons werkt. Maar ook het voorbeeld van trouwe christenen om ons heen, onze gehoorzaamheid aan Gods Woord en het dienen van God zonder aan onszelf te denken.

De Heere Jezus maakt het verlangen in ons wakker om Hem te dienen en geeft ons kracht door de Heilige Geest om dat ook te doen.

Het verlangen om naar Gods wil te leven groeit door eenvoudig Zijn wil te doen. Elke keer moeten we de houding van nederigheid en dienstbaarheid blijven ontwikkelen, zelfs wanneer we voor onze inspanningen geen erkenning krijgen. Ook in moeilijkheden helpt het ons om te groeien. We leren om te gaan met de problemen die komen, zoals ons geduld oefenen. Het maakt ons karakter sterker, het verdiept ons geloof en ons vertrouwen in God zal versterkt worden.

God laat ons niet alleen worstelen. Hij wil ons helpen zoals een rank die verbonden is aan de Wijnstok (Johannes 15:1-8). De Heere Jezus maakt het verlangen in ons wakker om Hem te dienen en geeft ons kracht door de Heilige Geest om dat ook te doen. Het grote geheim dat ons leven kan veranderen, is door je te onderwerpen aan Zijn leiding en Hem door je heen te laten werken. Zo kun je door ontspanning verbonden blijven met de Wijnstok.

Enkel en alleen het kruis is genoeg om gered te zijn van de eeuwige dood. Voor de mensen die verloren dreigen te gaan, is het een dwaasheid. Voor ons als gelovigen is het onze kracht. Het lijden en sterven van de Heere Jezus aan het kruis, geeft ons kracht. Wie het leven verliest omwille van Hem, die zal het behouden. Christus leeft in mij: dat is de reden waarom ik leef en dat is mijn hoop voor de toekomst.

Christus leeft in mij: dat is de reden waarom ik leef en dat is mijn hoop voor de toekomst.