Liefde of verliefdheid?

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid,
goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” Galaten 5:22 (HSV)

Als je in een fase bent waarin je bewust en biddend bezig bent met oriëntatie op een partner, is het van belang om het verschil te kennen tussen liefde, verliefdheid en lust, wil je niet misleid worden.

Verliefdheid draait om romantische gevoelens voor iemand. Dit is een menselijk eigenschap die door de Heere God in de schepping gegeven is. Verliefd zijn is een natuurlijke reactie in je op prikkels die je zelf toestaat. Het is het gevoel van vlinders in je buik. Het is opvallend dat de Bijbel nauwelijks spreekt over verliefdheid, aantrekkingskracht of een soort chemie die je voor elkaar moet hebben. Veeleer legt de Bijbel de nadruk op wie je bent in Christus (zaligmaking) en op de ontwikkeling van een godvruchtig karakter (heiligmaking). De relaties in de Bijbel die gebaseerd zijn op verliefdheid en aantrekkingskracht pakken niet zo positief uit. Het gevolg was namelijk vaak een vleselijke gezindheid en een relatie zonder betrokkenheid of instemming van de ouders. Enkele voorbeeld zijn: Sichem en Dina in genesis 34:8; Simson en de Filistijnse in Richteren 14; Michal en david in 1 Samuel 18:20; David en Bathseba in 2 Samuel 11 en Amnon en Tamar in 2 Samuel 13:1.

Deze voorbeelden laten het gevaar zien van de nadruk op verliefdheid in plaats van een goddelijk karakter. Het is een veelgehoorde uitspraak: ‘Liefde maakt blind’. Hiermee wordt dan ‘verliefdheid’ bedoeld. En de praktijk bewijst dat deze uitspraak ook vaak waar is. Waar gevoelens de overhand nemen, kun je niet meer helder nadenken. Er lijkt zo’n overweldigende kracht te zitten in verliefdheid dat mensen daardoor gedrag vertonen en keuzes maken die ze nooit zouden maken als ze vanuit wijsheid zouden handelen. Er is een groot gevaar dat verliefdheid in lust eindigt, vanwege de bijna onbeheersbare kracht die in deze vorm van liefde (eros) schuilgaat. En het handelen vanuit lust buiten het huwelijk is puur egocentrisch en heeft altijd een schadelijke uitwerking. Verliefdheid kan alleen maar op een veilige manier tot prachtige bloei komen als het uit agapè voortkomt, op weg naar en binnen de veilige en beschermende kaders van een huwelijksverbond. Het huwelijk is een bijzonder beschermende voorzienigheid van God, vooral voor de vrouw. Deze verliefdheid vanuit de agapè is een reine liefde die een geschenk van God is. Juist als deze gevoelens zo tot uiting kunnen komen binnen de beschermende kaders van het huwelijk brengt dit een innerlijke dankbaarheid naar God met zich mee. Het laat meer van Zijn genade zien. Het is een zegening waarvoor je samen kunt danken.

De (agapè)-liefde daarentegen is niet zomaar een gevoel. Deze liefde is een zeer bewuste keuze om de ander hoger te achten dan jezelf (Fil. 2:3). Het vormt de basis voor de andere vormen van liefde. In het huwelijksverbond wordt er namelijk beloofd dat je de ander ook in moeilijke omstandigheden lief zal hebben en trouw zal blijven, wat grote opoffering betekent en meestal sterk ontbreekt in de meeste vormen van samenwonen. Het is de liefde waarvan God zelf het voorbeeld geeft. God heeft geen reden om ons lief te moeten hebben. Zoals de agapè de natuur van God is, Zijn karakter van waaruit Hij keuzes maakt, zo moeten wij ook keuzes maken vanuit de agapè. Iemand die God liefheeft, die evenwichtig is en kennis heeft over wat God van hem vraagt, zal zijn gevoelens van verliefdheid onder beheer van God brengen.

Laat je hart niet vervuild worden met verliefdheid die leidt tot onheilig gedrag en een onrein gedachteleven.

Laat je hart niet vervuild worden met verliefdheid die leidt tot onheilig gedrag en een onrein gedachteleven. Als je Gods weg wilt bewandelen, dan is oefening in zelfbeheersing van groot belang. Aangezien verliefdheid alleen ontstaat door prikkels die je zelf toelaat, is zelfbeheersing hierin de belangrijkste factor. En dan mag je ervan verzekerd zijn dat de liefde die nodig is om een relatie te genieten, zeker zal komen op het juiste tijdstip. De tijd die je besteedt aan romantische gevoelens, is tijd waarin God jou mogelijk wil voorbereiden op het huwelijk met de echte persoon die God voor jou heeft. Oefen jezelf in het beheersen van je gevoel en je gedachten (2 Kor. 10:4-5). Maak een keuze om God in je gedachten en je gevoelens op een reine en heilige wijze te willen dienen, ook in dit oriëntatieproces. En vertrouw dat de Heere alle dingen leidt, en dat als Hij een persoon op je pad wil brengen, Hij dat doen zal op Zijn tijd en wijze.

Dit artikel komt uit het boek Bijbelse relatievorming in de 21e eeuw. Bestel het volledige boek hier.