Lijden maakt afhankelijk

Lijden als geschenk uit de hemel
Vaak vragen mensen zich af waarom er lijden in de wereld is en waar het goed voor is. In deze artikelenserie wil ik kijken naar vijf Bijbelse gevolgen waartoe God het lijden van ons, en dat van onze familie en vrienden, gebruiken wil. Dat God goede bedoelingen heeft met pijn en verdriet neemt niet weg dat er ruimte moet blijven voor de tranen die er vloeien uit het lijden. Als wij inzicht hebben in de prachtige bedoelingen van onze Heer met de soms pijnlijke werkelijkheid, kunnen we naast het verdriet ook blijdschap vinden in God in tijden van leed. In een vijfdelige serie wil ik vijf geschenken van het lijden langslopen.

Lijden maakt afhankelijk
Want wij willen niet, broeders, dat u geen weet heeft van onze verdrukking, die ons in Asia overkomen is: dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen, boven ons vermogen, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten. Ja, wij hadden voor ons eigen besef het doodvonnis zelf al ontvangen, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God, Die de doden opwekt. (2 Korinthe 1:8-9)

In de Bijbel staan weinig verzen waar zo duidelijk het doel van God met het lijden is opgeschreven. Als jij het idee hebt dat jouw lijden je teveel wordt is dit een bemoedigende tekst.

Allereerst is het lijden dat Paulus beschrijft blijkbaar zo erg dat hij en zijn gezelschap de dood in de ogen keken. Het was boven hun menselijke vermogen dit aan te kunnen. Paulus schrijft in deze brief dat het leven echt voorbij leek te zijn, iets dat jou ook zomaar kan overkomen. Veel mensen krijgen letterlijk hun doodvonnis te horen, bijvoorbeeld in het ziekenhuis. Misschien ben jij wel zo iemand of ken je mensen van heel dichtbij die de dood zien naderen. Weet dan dat het een doel dient: Vertrouwen op God en niet op jezelf.

Ja, wij hadden voor ons eigen besef het doodvonnis zelf al ontvangen, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God, Die de doden opwekt. Het woord ‘opdat’ is een synoniem voor ‘zodat’. Het lijden heeft dus als doel dat wij op God vertrouwen en niet op onszelf. Niet met als reden dat Hij ons weer levend maakt als we zijn overleden maar dat Hij onze dode ziel tot leven wekt door het bloed van Jezus Christus. Wat een geweldige hoop in het – letterlijk – uitzichtloze lijden!

Lijden maakt ons bewust van onze kwetsbaarheid en zwakte. Zonder moeilijkheden zouden wij snel naast onze schoenen lopen en God niet nodig hebben. Maar hoe duidelijker wij zien hoe nietig wij zijn, hoe minder wij op onszelf kunnen vertrouwen. En dan zullen wij ons leven in de eeuwige, almachtige en glorierijke God leggen. In al het lijden is Hij onze enige hoop op redding en leidt de pijn in ons leven ons af van onze eigen denkbeeldige kracht, richting de armen van de Vader.

Want Híj weet wat voor maaksel wij zijn en blijft bedenken dat wij stof zijn. De sterveling – zijn dagen zijn als het gras, als een bloem op het veld, zo bloeit hij. Wanneer de wind erover is gegaan, is hij er niet meer en zijn plaats kent hem niet meer. Maar de goedertierenheid van de HEERE is van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie Hem vrezen. Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen, voor wie Zijn verbond in acht nemen en aan Zijn bevelen denken om ze te doen. De HEERE heeft Zijn troon in de hemel gevestigd, Zijn Koninkrijk heerst over alles. (Psalm 103: 14-19)

Vlucht in jouw pijn, verdriet en ziekte naar God. Verwacht niets van jezelf maar leg jouw leven in Zijn hand!

Naar aanleiding van: Suffering makes us depend on God, John Piper.