Lijden maakt zonde zichtbaar

Lijden als geschenk uit de hemel
Vaak vragen mensen zich af waarom er lijden in de wereld is en waar het goed voor is. In deze artikelenserie wil ik kijken naar vijf Bijbelse gevolgen waartoe God het lijden van ons, en dat van onze familie en vrienden, gebruiken wil. Dat God goede bedoelingen heeft met pijn en verdriet neemt niet weg dat er ruimte moet blijven voor de tranen die er vloeien uit het lijden. Als wij inzicht hebben in de prachtige bedoelingen van onze Heer met de soms pijnlijke werkelijkheid, kunnen we naast het verdriet ook blijdschap vinden in God in tijden van leed. In een vijfdelige serie wil ik vijf geschenken van het lijden langslopen.

Lijden maakt zonde zichtbaar
“Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.” (Romeinen 8:18-23)

Het bovenstaande gedeelte van Romeinen 8 staat vol met lijden, verzuchtingen en verderf. Zolang wij dat lijden niet ervaren of zien zullen wij ons niet enorm boos maken over ons egoïsme, onze hebzucht en onze seksuele lust. Het is de kanker en de zware depressie die ons bewust maakt van onze zondige natuur. Zonder die tegenslagen zouden wij moeilijk bewust worden van de schepping die in zonde is gevallen.

Schreeuw jij het uit van boosheid over de zonden die invloed hebben in jouw leven? Sta jij ‘s ochtends woedend onder de douche omdat je telkens jezelf belangrijker vindt dan iemand anders? Wij zijn geneigd die kwade emoties niet te hebben als alles vanzelf gaat. Dan denken wij dat het wel prima gaat met ons en de wereld om ons heen.

We kunnen daar zelfs zo van overtuigd raken, dat alleen ernstig lijden ons die emoties van boosheid kan geven. Iemand die weet kanker te hebben zal heel goed in staat zijn de verdorvenheid van de hele schepping in te zien. Iemand met een depressie heeft geen enkele moeite de pijnpunten van het leven aan te wijzen.

Pijn en lijden zijn hele duidelijke symptomen die ons wijzen richting de wortel van het probleem. Het is het lijden van de tegenwoordige tijd die ons wijst op de zondeval. De zondeval heeft de hele schepping aan zinloosheid onderworpen. Tot in het diepste van alles is het verderf doorgedrongen. De hele schepping is in barensnood. In barensnood van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Eentje zonder zonde, waar geen lijden meer is.

En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn.” (Openbaringen 21:4)

Dit staat aan het begin van hoofdstuk 21 van Openbaringen. Hoofdstuk 20 eindigt met het laatste oordeel. “Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.” (Romeinen 8:18) Deze zin zal voor jou alleen waarheid worden als je door het lijden inziet dat bekering van zonde nodig is. Maar dit kan ook een troost zijn! Net als een vrouw die weeën heeft: het is niet voor te stellen hoeveel pijn dit doet. Maar, het is een teken dat er iets prachtigs te gebeuren staat. En dan zal al dat lijden voorbij zijn!

Naar aanleiding van: Suffering Exposes our Sin, John Piper.