Mag het je wat kosten?

Laten we eerlijk zijn: We zijn verwend. Onze maatschappij is erop gericht om de lusten te vergroten en de lasten te verkleinen. We koken niet meer zelf, maar laten ons eten bezorgen. We gaan niet meer naar de winkel, maar bestellen online. We gaan niet meer bij mensen op bezoek, maar sturen slechts een appje. En dat allemaal omdat het ons anders te veel moeite kost. Want moeite is niet meer van deze tijd.

Deze houding kan ook makkelijk binnendringen in onze kerken en geloofslevens. Begint de kerk om 9 uur? Dan blijf ik deze week wel even liggen, ik luister wel een preek online. Een broeder of zuster met problemen? Gelukkig hebben we daar pastoraal werkers voor. Zelf de Bijbel bestuderen? Daar heb ik toch geen tijd voor. Christus volgen? Prima, maar dan wel op mijn manier. Geld geven aan de armen? Ik maak wel even een paar euro over op mijn peperdure smartphone. Bevalt de dominee niet? Dan zoek ik wel een andere gemeente. Getuigen? Ik wil toch niet voor gek staan.

Ik maak er een beetje een karikatuur van met weinig nuance, maar wat ik duidelijk wil maken is dat we vaak niet de dingen willen doen die ons daadwerkelijk wat kosten. We willen geen comfort, geld of tijd inleveren. In het licht daarvan wil ik met je kijken naar een verhaal van koning David. Hij had gezondigd en Gad droeg hem op om een schuldoffer te brengen. Dit moest gebeuren op de dorsvloer van Arauna. Toen David bij Arauna kwam wilde hij de dorsvloer kopen, maar Arauna wilde de koning alles gratis geven. Goede deal, zouden wij Nederlanders denken. Maar dat is niet hoe David reageert:

Maar de koning zei tegen Arauna: Nee, ik wil het beslist voor de volle prijs van u kopen, want ik wil de Heere, mijn God, geen brandoffers brengen die niets kosten. Zo kocht David de dorsvloer en de runderen voor vijftig sikkel zilver. (2 Samuël 24:24)

David wil de Heere niet iets geven dat hem niets gekost heeft. Dit vers doet mij stilstaan bij mijn eigen leven en handelen. Hoe vaak doe ik iets voor de Heere dat me daadwerkelijk iets kost? Herken ik de houding van David bij mijzelf? Daarom wil ik mezelf en jou de vraag stellen:

Mag het geloof je wat kosten?