Only Jesus

“Eh… tja… ehhh… nou… kijk… ehm… als je… nee… hmm…”

Een prachtige quote afkomstig van mijzelf. Uitgesproken een tijdje geleden op de jongvolwassenenbijbelstudie van mijn gemeente. De studieleider had mij vriendelijk verzocht of ik misschien Romeinen 5:1 kort en bondig kon verklaren (“Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus”). Een uiterst zware opdracht voor mijn mechanisch functionerend hoofd. Hoe kan ik ooit in de wereld die zes facetten van het Evangelie in twee zinnen proppen?

Niet dus. Al die jaren zondagsschool, en dit is het resultaat.

Toen ik er thuis over zat te mijmeren ging er eindelijk wel een lichtje bij mij branden. Het hele Goede Nieuws kan niet samengevat worden met een uitgebreid uittreksel, maar door één persoon: de Heere Jezus Christus. Alles wat onderdeel is van het Evangelie wordt verpakt in één Naam. Jezus IS het Goede Nieuws.

Voortaan hopelijk geen gestamel meer op de Bijbelstudie.

Alles wat onderdeel is van het Evangelie wordt verpakt in één Naam. Jezus IS het Goede Nieuws.

In de Heere Jezus hebben we de enige oplossing voor het probleem van de mensheid. Hij is het die een verzoening is voor de zonden van alle mensen (1 Johannes 2:1; Efeze 1:7; 2 Korinthe 5:19-21). Ieder mens die zijn vertrouwen volledig vestigt op het volbrachte werk van de Heere Jezus zal behouden worden van het rechtvaardig oordeel van God (Romeinen 3:21-26). Er is geen andere route tot behoud. Noch Mohammed, noch Maria, noch jouw eigen goedheid. Zelfs geloven dat God bestaat, brengt je uiteindelijk niets (Jakobus 2:19), als het niet samen gaat met een waar geloof in de Heere Jezus, zoals Hij zich presenteert in de Bijbel (Romeinen 10:9).

En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. (Handelingen 4:12)

De Bijbel spreekt duidelijk
Een schaapskooi heeft maar één ingang. De herder drijft de schapen in de kooi en gaat zelf aan de ingang zitten. De enige manier om onderdeel te worden van de kudde is dus door de deur gaan waar de herder zit. Jezus legt uit wie Hij is met dit voorbeeld:

Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. (Johannes 10:9)

Jezus is de Deur van de schaapskooi. Wil je een schaapje van de Goede Herder worden? Dan moet je naar binnen door de Deur. Ergens anders wordt het zo beschreven:

Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. (Johannes 14:6)

Wil je naar Sydney? Dan moet je het vliegtuig naar Sydney nemen. Wil je tot de Vader komen? Dan moet je de enige Weg naar Hem toe bewandelen. Met deze waarheid in zijn hoofd besloot Paulus om maar één boodschap te brengen aan de inwoners van Korinthe:

En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen, want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd. (1 Korinthe 2:1-2)

Paulus was ervan overtuigd dat Jezus Christus de Enige is Die werkelijk van waarde is om van te weten. Niets overstijgt het, niets komt er überhaupt bij in de buurt. Jezus is zo heerlijk, dat al het andere erbij in het niet valt.

Uiteindelijk draait het er niet om wat je denkt van de doop, van de eindtijd of van de schepping. Het enige wat telt is of je de Heere Jezus persoonlijk kent. Dát maakt het verschil tussen hemel en hel. We zouden er goed aan doen om – als gelovigen in Nederland – deze kwesties ook in dit perspectief te zien.

Het enige wat telt is of je de Heere Jezus persoonlijk kent. Dát maakt het verschil tussen hemel en hel.

Een belangrijk besluit
Al onze vrienden, al onze kennissen, alle mensen op de hele wereld, moeten horen van onze geweldige Heere Jezus, die mens geworden is, en bereid is geweest de vreselijke straf te dragen (Romeinen 5:8-9) die wij verdienen (Romeinen 1:32; Ezechiël 18:20). Het is daarom heel belangrijk dat we besluiten voor wie we ons leven gaan inzetten.

Sommigen onder ons kiezen heel bewust voor deze richting:

Ik leef voor mezelf. Mijn grootste doel in het leven is mijn eigen geluk. Mijn verlangen is dat de mensen zullen zien dat ik het goed met anderen voor heb. En mijn hoop is dat ik succesvol mag zijn in de dingen die ik doe.

Anderen zijn iets vromer en betrekken God er ook bij:

Ik leef voor mijzelf en voor God. Mijn grootste doel in het leven is mijn eigen geluk en het geluk van anderen. Mijn verlangen is dat de mensen zullen zien dat ik het goed met anderen voor heb en God ook. En mijn hoop is dat ik succesvol mag zijn in de dingen die ik doe en dat ik straks voor eeuwig bij God mag leven.

Toch houdt de Bijbel ons nog een heerlijkere optie voor:

Ik leef voor God. Mijn grootste doel in het leven is dat iedereen om mij heen de Heere Jezus zal leren kennen. Mijn verlangen is dat God verheerlijkt wordt onder de volken. Mijn droom is dat ik straks God mag zien zoals Hij werkelijk is.

Dat is het heerlijkste leven. Bevrijd van onszelf, leven voor God (Galaten 2:20; Romeinen 14:7-8). Van dag tot dag gaan met het besef: Het gaat niet om mij, maar om de Heere Jezus.

En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is. (2 Korinthe 5:15)

Dat is het heerlijkste leven. Bevrijd van onszelf, leven voor God. Van dag tot dag gaan met het besef: Het gaat niet om mij, maar om de Heere Jezus.

Dit nieuwe lied van Casting Crowns verwoordt het werkelijk prachtig:

 

Only Jesus
Make it count, leave a mark, build a name for yourself
Dream your dreams, chase your heart, above all else
Make a name the world remembers
But all an empty world can sell is empty dreams
I got lost in the light but it was up to me
To make a name the world remembers
But Jesus is the only name to remember

And I, I don’t want to leave a legacy
I don’t care if they remember me
Only Jesus
And I, I’ve only got one life to live
I’ll let every second point to Him
Only Jesus

All the kingdoms built, all the trophies won
Will crumble into dust when it’s said and done
‘Cause all that really matters
Did I live the truth to the ones I love?
Was my life the proof that there is only One
Whose name will last forever?

And I, I don’t want to leave a legacy
I don’t care if they remember me
Only Jesus
And I, I’ve only got one life to live
I’ll let every second point to Him
Only Jesus

Jesus is the only name, Jesus is the only name
Jesus is the only name to remember
Jesus is the only name, Jesus is the only name
Jesus is the only name to remember

And I, I don’t want to leave a legacy
I don’t care if they remember me
Only Jesus
And I, I’ve only got one life to live
I’ll let every second point to Him
Only Jesus

I, I don’t want to leave a legacy
I don’t care if they remember me
Only Jesus

| https://youtu.be/MVU3wX7Sbog |