Redenen om te stoppen met zondigen

Stoppen met zondigen kun je om verschillende redenen doen. Vaak wordt hierbij een zondige reden gekozen. Vanuit traditie of verwachting van omgeving wordt er geprobeerd het leven te veranderen, omdat het ‘hoort’. Vaak leidt het tot frustratie of irritatie en levert het niet op wat de Bijbel erover zegt. Een andere houding kan zijn dat het stoppen met zondigen niet eens aan de orde is, het mag namelijk geen werkgeloof worden, dus doen we maar niets. Wat mag onze houding dan wel zijn tegenover het stoppen met zondigen? Hoe zorgen we dat we dit op een goede manier doen?

Gelijkenis
De gelijkenis van de verloren zoon is hierbij heel treffend. Om een goede en verkeerde houding tegen elkaar af te zetten zullen we beginnen met de oudste zoon. Deze zoon blijft bij zijn Vader aan het werk. Dat lijkt heel goed maar het hart van hem is er niet bij, dat merk je als de jongste zoon terugkomt. De reden dat hij zo goed aan het werk was klinkt door als hij zijn woede uit over het geslachte bokje. Hij had dat toch verdiend? De oudste zoon is erop uit om zijn genade te verdienen en dingen te ontvangen die hij wil. Hij probeert zich aan de regels te houden omdat hij het beste voor zichzelf wil. In het doen van de wet staat de oudste zoon zelf centraal.

De jongste zoon daarentegen heeft een andere reden om het verkeerde niet te doen. Na zijn omzwerving keert hij terug bij zijn Vader, niet als iemand die het verdient heeft maar als iemand die het volledig van God verwacht. Hij laat zijn oude leven achter zich om zich te bewegen richting de Vader. Dat is een goede reden om te stoppen met zondigen! Wanneer je nog niet bij God bent en stopt met zondigen om je naar Hem toe te bewegen!

Wanneer hij bij zijn Vader aankomt heeft hij geen argumenten waarom hij het verdient om weer bij hem te mogen wonen. Hij komt met lege handen, alleen maar om te smeken of zijn Vader hem misschien als knecht aannemen wil. Buiten zijn Vader om heeft hij geen leven meer. De Vader hoeft hem niets te geven, Zijn zoon heeft de erfenis al verspeeld. In de ogen van Zijn zoon is hij al dood. Alles wat Hij geeft, geeft Hij weg van Zichzelf en van de erfenis van de oudste zoon. Alles wat Hij geeft is genade! Die genade geeft dat Hij hem in Zijn armen sluit en hem weer als zoon in Zijn huis opneemt. Dan blijft de zoon in de buurt van zijn Vader en doet daar wat goed is: de Vader prijzen voor wat Hij heeft gedaan. Dat is de tweede reden om te stoppen met zondigen. Vanuit een overweldigende dankbaarheid aan God bij Hem willen blijven en voor Hem willen leven. Door liefde voor God het goede willen doen voor God.

Dat is de tweede reden om te stoppen met zondigen. Vanuit een overweldigende dankbaarheid aan God bij Hem willen blijven en voor Hem willen leven.

Jouw persoonlijk leven
Doe je ogen eens open voor je omstandigheden. Zoom eens uit naar wat je aan het doen bent. Waar leef je voor? Geld, macht of lust? Vervulling van behoeftes, streven naar erkenning of eigen ambities? Kijk eens naar de leegte die erachter schuilt. De blijdschap en plezier zijn tijdelijk en kwetsbaar. Kijk nu eens naar God, zie in de Bijbel wat Hij je wil geven. Kijk naar Zijn goedheid, liefde en genade. Werp vervolgens een blik op je eigen leven. Hoe je je hebt gedragen en wat je hebt gedaan. Besef je eens dat tijd met God zoveel meer waard is dan je lege levensdoelen.

Beweeg naar God toe. Zoek Hem op! Blijf niet in je zwijnenstal hangen door jezelf om te wentelen in je eigen zelfmedelijden of door je oogkleppen op te houden. Ga naar huis. God is zo’n goede God, bij Hem wil je zijn. Die domme keuzes die je hebt gemaakt en dat slechte leven dat je nu leeft mogen je niet tegenhouden. Ga! Bedenk desnoods een reden waardoor je kunt gaan, om te dienen als een knecht bijvoorbeeld.

Als je Hem gaat opzoeken dan ga je Hem vinden, omdat Hij op je wacht. Niet omdat jij het verdient maar omdat Hij genadig is. Als Hij je opnieuw aanneemt als Zijn zoon dan verdien je dat niet. Het is allemaal verdienste van God. Alles heb je al verspeelt maar onze God is zo goed. Het gaat Hem niet om wat wij geven maar om wat Hij gegeven heeft.

Als je Hem gaat opzoeken dan ga je Hem vinden, omdat Hij op je wacht. Niet omdat jij het verdient maar omdat Hij genadig is.

Dan kun je juichend in Zijn huis binnengaan. Dan kun je bij Hem blijven en voor Hem leven om wat Hij heeft gedaan. Hem danken voor de genade, die pure genade. Ondanks alle fouten had Hij ons lief. Deze God bleek het waard om voor te leven, het waard om voor om te keren en alles wat ooit zo mooi leek achter te laten.

Blijf niet buiten staan omdat je denkt dat je beter verdient door jouw daden. Blijf niet hangen in de zwijnenstal omdat je denkt dat Gods genade niet groot genoeg is om jou opnieuw als Zijn kind aan te nemen. Ga naar de Vader en laat je schoonwassen door het bloed van Jezus. Want Hij zegt dat als je gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en dat je, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam. Niet door je werken, niet door je schuld, maar door de naam van Jezus. Bekeer je en zie op Hem.

Ga naar de Vader en laat je schoonwassen door het bloed van Jezus.