Seculier en gelukkig

Het was voor mij als christenjongere even schrikken, vorige week. Uit een internationaal onderzoek blijkt dat de Nederlandse jeugd het meest seculier is. Zo’n 60 procent van de jongeren rekent zich tot geen enkele religie. Daarnaast laat het onderzoek zien dat jongeren in Nederland zichzelf erg gelukkig noemen. Deze cijfers lenen zich voor een gedachte-experiment.

Godsbeeld
Waarom zijn de minst religieuze jongeren het gelukkigst? Zou het te maken hebben met hun godsbeeld? Als je links en rechts leest hoe mensen over God denken, blijkt vaak dat mensen niet kunnen leven met het idee dat er iemand in de hemel zit te kijken naar alles wat ze doen en ze daarop afrekent. En als God dan ook nog eens een hoop ellende over de wereld uitstort, dan moet hij wel een megalomane narcist zijn. Geen wonder dat je gelukkiger bent als je niet in zo’n wezen gelooft.

Als dat zo is, dan is het aan ons, gelovigen, om ervoor te zorgen dat dat godsbeeld verandert. Wij hebben de plicht om te laten zien dat onze God geen narcist is die mensen straft als hij daar zin in heeft, maar een God die van de mensheid houdt en ze wil redden, al maken ze er een potje van.

Defensief
Laten we daar misschien steken vallen? Voelen we ons in de verdediging gedrongen als we op ons geloof bevraagd worden? Schamen we ons stiekem zelf ook voor onze toch wel wat vreemde denkbeelden?

Misschien zou de Nederlandse jeugd wel minder seculier zijn als wij meer op die christenen zouden lijken.

Hebben we überhaupt iets te vertellen? Ik ben bang dat het daar ook aan schort. Dat wij God zelf niet ervaren in ons leven. We gaan naar de kerk, we bidden, we doen allerlei dingen niet omdat God ze verbiedt. Maar doen we dat omdat we dat gewend zijn – met frisse tegenzin zelfs misschien – of doen we het omdat we weten wie God voor ons is en we uit liefde voor Hem willen leven?

Dat laatste deden de christenen in Thessaloniki, volgens Paulus. Ze straalden zoveel liefde voor God en anderen uit, dat iedereen in de omgeving erover praatte. Ze wonnen mensen voor Christus door hoe ze leefden. Misschien zou de Nederlandse jeugd wel minder seculier zijn als wij meer op die christenen zouden lijken.

Bron: steil.blog