Stop en geniet van het gewone

Het is vrijdagavond. God heeft ons weer door een werkweek heen gedragen, en het nieuwe weekend staat voor de deur. Voor velen van ons zijn deze volgende twee dagen vrij van werk. Het is een gelegenheid voor rust en ontspanning, en om de tijd te nemen om na te denken over ons leven binnen het grote verhaal van onze soevereine God. 

En gelukkig worden we niet aan onze eigen speculaties overgelaten. God heeft een boek geschreven, en in dat boek zit een ander boek, het boek van Prediker. 

Prediker is realistisch. Het leert ons dat het leven onder de zon vaak leeg, zinloos en absurd is, en toch laat het ons niet op de klippen van de wanhoop lopen. De conclusie van het boek fungeert als de lens, het perspectief, waardoor het hele boek gelezen moet worden: “De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit: Vrees God, en houd u aan Zijn geboden, God zal namelijk elke daad in het gericht brengen, met alles wat verborgen is, hetzij goed, hetzij kwaad” (Prediker 12:13-14). Wanneer we begrijpen dat deze wereld niet het paradijs op aarde is, worden we eraan herinnerd dat niets belangrijker is dan een juiste relatie met God. 

Prediker herinnert ons aan onze beperkingen en eindigheid. We lezen in Prediker 3:11, “God heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt.” Ook heeft Hij de eeuwigheid in het hart van de mens gelegd, maar wel zo dat hij er niet achter kan komen wat God van het begin tot het einde heeft gedaan.

De vreugde van schoonheid
Het leven is een mengeling van schoonheid en mysterie. We zien de schoonheid van het leven in de golven van de oceaan die aan land komen, in de regen die in een onweersbui naar beneden stort, en in het zien van zonnestralen die door de bomen schijnen tijdens een wandeling in het bos. We zien de schoonheid van de geschapen wereld, maar verlangen tegelijkertijd naar de eeuwigheid. We verlangen naar iets dat de tijd overstijgt. We voelen dat er meer is dan alleen dit leven. 

Ik keek dit jaar naar een intens paarse iris en bedacht me hoe onbeschrijflijk mooi die was. Ik verlangde ernaar dat de schoonheid van die bloem in mij zou zijn. We beseffen dat zulke schoonheid alleen in God zelf te vinden is, in Jezus Christus. Hij is mooi, en Hij biedt ons schoonheid in het levende water van eenwording met Hem, dat de dorst in onze ziel lest (Johannes 4:14).

We zien de schoonheid van de geschapen wereld, maar verlangen tegelijkertijd naar de eeuwigheid. We verlangen naar iets dat de tijd overstijgt. We voelen dat er meer is dan alleen dit leven. 

Het mysterie van het leven
Let er ook op dat, hoewel God een verlangen naar de eeuwigheid en een verlangen naar schoonheid in ons hart heeft gelegd, ons leven vele mysteries bevat die we niet kunnen begrijpen. We kunnen schoonheid opmerken in de wereld die God heeft gemaakt; daarentegen kunnen we ons leven niet beheersen. 

We kunnen het weefsel van Gods werk vaak niet doorgronden. Het leven heeft niet altijd zin voor ons. En we kunnen wat krom is niet recht maken (Prediker 7:13). Het leven zit vol met puzzels, mysteries en lijden wat we niet op kunnen lossen. 

We kunnen niet verklaren waarom baby’s sterven, waarom de godvruchtigen lijden, terwijl de goddelozen worden gespaard. Veel van onze diepste vragen in het leven gaan ons begrip te boven. Niemand van ons kan verwoorden wat God van het begin tot het einde aan het doen is. 

We weten wel dat God alles doet voor Zijn glorie. We begrijpen niet altijd hoe de specifieke dingen die in ons leven gebeuren Hem uiteindelijk glorie brengen. Pascal zegt, “De laatste stap van het ratio is de erkenning dat er een oneindig aantal dingen zijn die daarbuiten vallen.” 

De vreugde van het leven
Prediker leert ons dat het leven op aarde vol leed en tragedie is. En tegelijkertijd worden we opgeroepen om te genieten van het dagelijkse leven. De oproep om van het leven te genieten is een hardnekkig thema in het boek (Prediker 2:24-26; 3:12-13; 5:18-20; 7:14; 8:15; 9:7-10; 11:9-10). 

Deze woorden vinden we terug in hoofdstuk 3, “Ik heb gemerkt dat er voor hen niets beter is dan zich te verblijden en het goede te doen in hun leven, ja ook, dat ieder mens eet en drinkt en het goede geniet van al zijn zwoegen. Dat is een gave van God.” Er wordt ons hier niet gezegd dat we moeten eten, drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij (zie 1 Korinthe 15:32). In plaats daarvan wordt ons verteld hoe we ons leven moeten leiden in dit huidige kwaadaardige tijdperk. 

God geeft ons de tijd om te genieten van de vruchten van ons werk, of we nu een arbeider in loondienst zijn of een drukke moeder die de hele week met de kinderen thuis zit. Wat onze plaats in het leven ook is, er is vreugde die God ons wil laten ervaren van ons werk. 

De vreugde van nederigheid
De sleutel tot vreugde is nederigheid. God roept ons op om tevreden te zijn als schepsels. Trots maakt dat we goden willen zijn, maar nederigheid accepteert de waarheid dat we de tijd niet kunnen beheersen. We zijn wezens van vlees en bloed; we zijn gemaakt van stof. Dus we accepteren elke dag ons werk van God. Een schepsel zijn betekent dat we niet alle mysteries van het universum kunnen ontrafelen, maar dat we kunnen leven, werken en rusten in God. 

We danken God voor wat Hij ons geroepen heeft om te doen. We danken Hem voor de banen die we hebben. We beheersen het leven niet, en we weten niet wat de komende dagen zullen brengen. Maar we stellen ons vertrouwen in God en eten en drinken elke dag met vreugde. We danken voor ons dagelijks brood. We vinden vreugde in de gewone dingen van het leven: in het maken van wandelingen, in het sporten, in het regelmatig bijwonen van de kerkdienst en in de ontmoeting met vrienden. Als onze dagen goed zijn, als ons het lijden bespaard blijft, is dat een geschenk van God. Gewone dagen hebben hun eigen glorie. Elk stukje toast met jam erop is een geschenk. Elke zoete appel en smakelijke mandarijn. Wanneer we het leven als Gods geschenk ontvangen, dan zien we de glorie in het gewone. 

De sleutel tot vreugde is nederigheid. God roept ons op om tevreden te zijn als schepsels.

Buitengewone vreugde in het gewone
Voor echtgenoten lezen we: “Geniet van het leven met de vrouw die u liefhebt, al de dagen van uw vluchtige leven die Hij u gegeven heeft onder de zon, al uw vluchtige dagen. Want dit is uw deel in het leven en bij uw zwoegen waarmee u zwoegt onder de zon” (Prediker 9:9). 

Zoals G.K. Chesterton schreef: “Het meest buitengewone ding in de wereld is een gewone man en zijn gewone vrouw en hun gewone kinderen.”

Er is een glorie en vreugde in de gewone dingen. 

Prediker zegt, “Probeer niet de redenen te ontrafelen en te achterhalen waarom alles in de wereld gebeurt.” Het ligt buiten je mogelijkheden; “de verborgen dingen zijn voor de HEERE, onze God” (Deuteronomium 29:29). Wanneer de dagen goed zijn, geniet er dan van. Geniet van de dagen die God je heeft gegeven met je vrouw, je familie en je vrienden. 

Ontvang ze als een geschenk van God en zie Gods goedheid in zulke dagen.

Bron: desiringgod.org