Telefoon uit, Bijbel open

Vanaf preekstoelen en in kerkblaadjes hoor je soms klagen dat de tijd zo donker is. Dat er zo weinig zichtbaar is van het werk van Gods Geest. Hoe dat komt? Misschien wel doordat we de dingen die we geloven te weinig op ons laten inwerken. Het gebrek aan geestelijke kennis staat onze geloofsgroei in de weg. 400 jaar geleden hadden de Engelse puriteinen daar een oplossing voor: mediteren.

Niet zweverig
Met meditatie bedoelden deze Britse theologen niks zweverigs. Mediteren is diep nadenken over een bepaald onderwerp, met je verstand én je hart. Thomas Watson omschrijft het als een oefening van het verstand, waardoor wij de waarheden van God in onze gedachten brengen, ernstig overdenken en op onszelf toepassen.

Verhongeren
Als christen kun je niet zonder meditatie, wisten de puriteinen. Het geloof zal verhongeren als het niet voortdurend gevoed wordt met de overdenking van Gods beloften, zei Thomas Manton. Als je niet nadenkt over wie God voor je is, zal dat je liefde voor God doen bekoelen. Het zal je openstellen voor de zonde. Kortom, het zal je bij God vandaan leiden.

Alleen weten wat er in Gods woord staat is niet genoeg om een standvastig christen te zijn; je moet weten wie God voor jou persoonlijk is. Alleen dan kun je groeien in de genade. “Zet een lamp of lantaarn in de tuin; die heeft geen enkele invloed. De zon echter laat de planten groeien en de kruiden bloeien.” (Thomas Watson)

Patroon doorbreken
Mediteren is voor ons minstens zo belangrijk als voor de puriteinen in de zeventiende eeuw. Wij zijn altijd online en worden voortdurend afgeleid. Het is heel goed om dat patroon eens te doorbreken. Telefoon uit, Bijbel open en écht nadenken bij wat je leest. De puriteinen gaven hun lezers en hoorders richtlijnen voor het mediteren. Die zijn 400 jaar oud, maar nog steeds bruikbaar.

Zoek de stilte op
Hun eerste advies: zoek de stilte op. Sluit alles buiten wat je kan afleiden en bid voordat je begint om de hulp van de Heilige Geest. Kies vervolgens een onderwerp of bijbelgedeelte waarover je wilt nadenken. Niet te moeilijk en niet te lang, zodat je je gedachten erbij kunt houden. Ook is het goed om een gedeelte te kiezen dat past bij je geloofsleven op dat moment. Twijfel je of God jouw zonden wil vergeven? Lees dan iets over Jezus’ gewilligheid om zondaars aan te nemen. Spreekt je geweten omdat je gezondigd hebt, lees dan iets over Gods genade voor wie berouw heeft. Lees het gedeelte dat je gekozen hebt rustig en geconcentreerd door.

Onderzoek jezelf
Als je het gedeelte gelezen hebt, ga je het overdenken. Graaf in je geheugen naar bijbelteksten die ermee te maken hebben en naar andere dingen die je over het onderwerp hebt gehoord of gelezen. Pas het gedeelte vervolgens op jezelf toe: wat betekent het voor jou en wat kun je ervan leren voor je eigen geloof en leven? Onderzoek jezelf en vraag je af hoe je meer tot Gods eer kunt leven, door Zijn genade.

Er zijn heel veel dingen die om onze aandacht vechten. Dat maakt het misschien lastig om bewust tijd vrij te maken voor meditatie. Maar nadenken over God, Zijn woord en Zijn beloften levert je veel meer op dan bezig zijn met de dingen van de wereld. Neem gewoon de moeite eens om een half uurtje alleen met God en Zijn woord te zijn. Je zult er geen spijt van krijgen!

Bron: Steil.blog