Vluchteling, vreemdeling, pelgrim

Een vluchteling vlucht weg van huis. Dat kan je niet van Jezus zeggen. Hij verliet de hemel wel, maar niet omdat Hij daar ongelukkig was. Vreemdeling was Hij evenmin, want Hij kwam tot het Zijne. Toch werd Hij op de vlucht gejaagd naar Egypte en later zelfs gekruisigd, omdat wat Hij over de weg naar de Vader vertelde niet strookte met de denkbeelden van de politieke en religieuze overheid van Zijn tijd. Hij was ook geen pelgrim, want Hij kende de Vader volkomen en heeft nooit een tocht moeten ondernemen naar het huis van de Vader. Hij en de Vader zijn Eén.

Jezus is gekomen om van jou een vluchteling, vreemdeling en pelgrim te maken. Als je je thuis voelt in de zonden van de wereld wordt het hoog tijd dat je vluchteling wordt: weg van de zonde die jouw leven verslindt en van je rooft en op zoek naar een veilig thuis waar het echte leven te vinden is. Dit thuis vind je niet op aarde. Vluchteling worden maakt je meteen ook iemand die als vreemdeling in deze wereld woont. In een wereld die God niet wil kennen is er geen veilige plek. Je wordt dus een levenslange pelgrim, op weg naar een nieuwe wereld die je zal bereiken wanneer het hemelse Jeruzalem op aarde komt.

Tijdens jouw tocht word je voorbereid om in die stad te wonen. Denk niet dat je je daar thuis zult voelen wanneer je je nu thuis voelt in de zonde van de wereld. Verlaat jouw duistere huis. Word vluchteling, vreemdeling en pelgrim. Dan brengt Hij jou thuis!