Vriendschap tussen jongen en meisje; oké?

Opvallend is dat in alle voorbeelden van één-op-één vriendschap in de Bijbel er sprake is van vriendschappen tussen jongeren of volwassenen van hetzelfde geslacht. We vinden geen concreet voorbeeld van een positieve vriendschap tussen jongeren of volwassenen van een verschillend geslacht. Wel vinden we een negatief voorbeeld van vriendschap met het andere geslacht bij Simson en Delila. Hoewel we geen specifieke wet vinden over wel of geen vriendschap met het andere geslacht, kunnen we uit de positieve en negatieve voorbeelden leren en onderzoeken welke principes uit de Bijbel van toepassing zijn op vriendschap met iemand van het andere geslacht. Paulus geeft bijvoorbeeld advies aan Timotheüs hoe hij als jonge ongetrouwde broeder om moet gaan met jonge ongetrouwde zusters. Als hij met deze zusters moet spreken, vermaant Paulus hem dit in alle reinheid te doen (1 Tim. 5:2). Even verder in zijn tweede brief spoort hij hem aan om de begeerten van de jeugd te ontvluchten en samen met anderen die een rein hart hebben rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na te jagen (2 Tim. 2:22). Ook in het Oude Testament zien we geen positieve aansporingen of voorbeelden van één-op-één vriendschap met het andere geslacht. Wel zien we waarschuwingen voor omgang met het andere geslacht, vanwege de gevaren. Job zegt dat hij een verbond gesloten heeft met zijn ogen, wat inhoudt dat hij niet begerig naar een vrouw zal kijken (Job 31:1).

Dit zegt nog niets over een onschuldige vriendschap van iemand met het andere geslacht, waarin geen sprake is van begeerte. Toch heeft het ons wel iets te zeggen dat exclusieve vriendschap tussen een jonge man en een jonge vrouw (zonder het huwelijk als doel) in de Bijbel niet voorkomt en dat God alleen andere voorbeelden heeft gegeven van vriendschappen. Wij weten welke gevolg vriendschappen met het andere geslacht kan hebben, namelijk: emotionele verbondenheid die dieper gaat dan oppervlakkige vriendschap en die tussen man en vrouw alleen een plaats kan krijgen binnen de bescherming van het blijvende huwelijksverbond. In een echte vriendschap ontwikkel je verplichtingen die niet vrijblijvend zijn. Er ontstaat een emotionele band die van grote waarde is in het leven.

Zoals we hebben laten zien, biedt de Bijbel geen enkel positief voorbeeld van een één-op-één vriendschap tussen een (jonge) man en (jonge) vrouw die niet gerelateerd is aan een huwelijk. En toch geloven we dat vriendschap hét mooiste begin is van de weg naar het huwelijk. Hoe is dit dan mogelijk?

Hoe is het mogelijk om een vriendschap op te bouwen met het andere geslacht, als één-op-één vriendschappen met het andere geslacht niet aanbevolen worden in de Bijbel? Als we de vier principes toepassen betekent dit dat: de keuze die je maakt om iemand te leren kennen tot eer van God moet zijn, de keuze de toets van Gods Woord kan doorstaan en dat ouders begeleiden bij het maken van de keuze, de keuze moet overeenstemmen met Gods leiding door het Woord en Zijn Geest, en door omstandigheden en raad van andere gelovigen en dat de keuze gebaseerd is op wijsheid en niet op verliefdheid.

De meest ideale situatie om deze vier principes toe te passen is binnen een groepsvriendschap. Dit betekent dat je de ander leert kennen in groepsverband. In het bijzonder in een groep gelovigen die samenkomt rondom het Woord van God, waar ruimte is om de ander te leren kennen in zijn of haar sociale en geestelijke leven, doordat er samen gebeden, gezongen en gesproken wordt. Zo’n groep vormt een veilige en betrouwbare omgeving om op een ongedwongen manier met mensen van het andere geslacht om te gaan en jezelf daarin te oefenen. Als je dit direct één-op-één doet, loop je verschillende risico’s, terwijl deze groepsvriendschap ongewilde emotionele verbondenheid van een één-op-één relatie kan voorkomen en het geeft bovendien veel meer bewegingsruimte. Ook biedt het gelegenheid voor aanwezigheid van oudere vrienden die raad kunnen geven en het geeft ruimte aan ouders om aanwezig te kunnen zijn en hun verantwoordelijkheid te kunnen nemen ten opzichte van hun zoon of dochter om hun vrienden te leren kennen.

Binnen deze veilige setting van een vriendengroep kun je je vrij bewegen. De groep biedt rust en bescherming. Je kunt vrij genieten van elke vriendschapsrelatie, zonder een één-op-één verplichting te ervaren met iemand van het andere geslacht, waarbij je emotioneel niet betrokken wilt raken. Daarbij kan het je veel rust bieden dat je ouders weten met wie je omgaat. Als ze je vrienden kennen, kun je gemakkelijker met problemen in de vriendschappen en met vragen bij hen terecht. Ouders, en geestelijk volwassen vrienden, kunnen jou op deze manier ook gemakkelijker van raad voorzien. Door hun levenswijsheid en hun positie hebben zij vaak een meer objectieve kijk op je vriendschappen, en kunnen zij je helpen om de juiste keuzes te maken. Groepsvriendschap biedt daarom een prachtige gelegenheid om op een Bijbelse wijze niet alleen het andere geslacht als zodanig te leren kennen, maar ook de individuele personen die in de groepsvriendschap betrokken zijn. Door het spreken en bidden met elkaar, elkaars lasten te dragen en door het dienen van elkaar met de gaven die God je gegeven heeft, leer je je vrienden kennen in hun geestelijke leven en in hun omgang met anderen. Door met elkaar te praten en gezamenlijk dingen te ondernemen, leer je elkaar kennen op allerlei terreinen van het leven. Als je geen deel uitmaakt van zo’n groep, dan raden we je aan om een groep op te zoeken. Bid de Heere of Hij een deur wil openen naar een bepaalde groep. Mogelijk in je eigen gemeente of een interkerkelijke groep zoals een jongerenavond waar Bijbelstudies gegeven worden. Al moet je over een drempel heen en denk je dat iedereen je ziet als je binnenkomt, onthoud dat de meesten dit denken, waardoor uiteindelijk bijna niemand de ander ziet. En bedenk daarbij dat het er niet om gaat hoe de ander over jou denkt, maar hoe de Heere over jou denkt (1 Kor. 4:3-4).

Dit artikel komt uit het boek Bijbelse relatievorming in de 21e eeuw. Bestel het volledige boek hier.