Waar vul jij je ogen mee?

Waar we onze ogen mee verzadigen, dat zal uiteindelijk ons hart beheersen. En dan praat ik niet alleen over pornografie.

Jezus zegt: “De lamp van het lichaam is het oog; als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn; maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf!” (Mattheüs 6:22-23; Lukas 11:34).

Ja, onze ogen zullen aangetrokken worden tot wat ons hart begeert, maar ze zwaaien ook zelf de scepter. Onze ogen zijn niet neutraal. Ze beïnvloeden en sturen zelfs ons hart. Als we hen voeden met wat waar is, en goed en puur en lieflijk en bewonderenswaardig, dan kunnen onze ogen ons geloof laten groeien, onze liefde vergroten en ons geluk sterker maken. Maar op het moment dat de ogen ronddwalen, volgt het hart snel – en valt. Hoeveel van ons laten onze ogen niet aan een te lange lijn zwieren?

Op het moment dat de ogen ronddwalen, volgt het hart snel – en valt.

Voor sommigen, tragisch genoeg, is het pornografie. Voor anderen is het iets minder opvallend, zoals sportuitslagen of de nieuwskoppen. Voor anderen, Instagram of Facebook. Voor weer anderen is het Amazon of Target, YouTube of Netflix. Dat iets niet direct slecht is wil nog niet zeggen dat het onze ogen niet zó kan vullen, dat Degene die er het meest toe doet, er niet meer bij past. Dat is wat verduisterde ogen zijn: ogen die zo vol zijn van iets anders dan Christus, dat ze Hem niet langer kunnen zien en niet langer van Hem kunnen genieten.

Lamp van je lichaam
Toen Mozes Israël waarschuwde voor afgoderij, staarde hij hun recht in de ogen en zei:

“U moet, omwille van uw leven, zeer op uw hoede zijn – (…) dat u niet verderfelijk handelt en voor u een beeld maakt, de afbeelding van enig afgodsbeeld, de vorm van een man of vrouw, de vorm van enig dier dat op het land leeft, de vorm van enige gevleugelde vogel die door de lucht vliegt, de vorm van iets wat op de aardbodem kruipt, of de vorm van enige vis die in het water onder de aarde leeft. Wees ervoor op uw hoede dat u uw ogen niet opslaat naar de hemel, en de zon, de maan en de sterren ziet, heel het leger aan de hemel, en u laat verleiden om u voor hen neer te buigen en hen te dienen. De HEERE, uw God, heeft hen aan al de volken onder de hele hemel toebedeeld, (…)” (Deuteronomium 4:15-19).

Het oog is de lamp van het lichaam, zei Mozes tegen het volk van God, en als je de jouwe toestaat te begeren naar dingen die je hebt gemaakt, of zelfs naar de wonderen die God heeft gedaan – zullen je ogen je hart op een dwaalspoor brengen en je uiteindelijk vernietigen.

Mozes noemde geen expliciet seksuele afbeeldingen. Nee, hij wist dat de mensen in de verleiding zouden komen om zelfs het goede in de schepping te aanbidden – dieren, vogels en vissen; zon, maan en sterren – de wonderen die God overal om hen heen had geplaatst. Het wonder van de wonderen is dat we vaak het wonder aanbidden en niet de Schepper.

Het wonder van de wonderen is dat we vaak het wonder aanbidden en niet de Schepper.

Wat je ogen zeggen
Hoe leiden onze ogen ons hart weg van God? Wanneer Jezus zegt: “Het oog is de lamp van het lichaam”, dan is Hij in het midden van een gesprek over bezit. Drie verzen eerder, zegt hij: “Verzamel geen schatten voor u op de aarde” (Mattheüs 6:19). En dan, twee verzen later, zegt hij: “Niemand kan twee heren dienen (…). Je kunt niet God dienen en geld.”(Mattheüs 6:24). Onze ogen zullen altijd worden aangetrokken door wat we koesteren. Maar meer nog dan dat, ze spelen ook een rol in wat we koesteren. Als onze ogen ziek zijn, zullen we onvermijdelijk problemen aan ons hart hebben.

En geld, zoals Jezus leert, snijdt evenveel beelden als vandaag de dag. Als we niet tevreden zijn met het ene zodra we het hebben, zullen we verliefd worden op elk ander ding wat we maar kunnen hebben (of kopen).

Als we weinig belangstelling hebben voor Christus en een opslokkende behoefte hebben aan sport, is onze schat gratis bij Eurosport. Als Christus onze aandacht niet vast kan houden maar we wel urenlang op koopjesjacht zijn op Zalando, zou onze schat binnen twee werkdagen of minder moeten aankomen. Als we geen ambitie hebben om Christus te kennen en zijn missie te vervullen, maar we hard werken om onze carrière en ons pensioengeld op te bouwen, zullen we uiteindelijk onze schat ontvangen als onze tijd op aarde afloopt. Als tijd met Christus het eerste is dat we opgeven als we bezig zijn, terwijl we nooit een maaltijd missen, of onze favoriete televisieprogramma, dan hebben we wel een schat, maar Hij is het niet. 

En als Hij het niet is, wordt al het andere wat goed is donker.

Ogen vol overspel
De apostel Petrus zegt over de goddelozen: “hun ogen zijn vol overspel en zondigen onophoudelijk” (2 Petrus 2:14). Ze hebben naar Christus gekeken en kregen Hem niet lief, dus verlangen ze naar iets anders (vaak iemand anders). “Het licht is in de wereld gekomen, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht (…) ” (Johannes 3:19). We kregen de optie tussen de meest volledige schoonheid en de zwakste genoegens, en we hielden van het laatste. Dat is slecht – en triest. Ogen vol van overspel hebben cyanide verkozen boven extase.

Dat waren onze ogen, maar we werden schoongewassen, we werden geheiligd, we werden gerechtvaardigd in de Naam van de Heere Jezus Christus en door de Geest van onze God (1 Korinthe 6:11). We hebben een ooglaserbehandeling ontvangen van Degene die het netvlies heeft uitgevonden. Hij bukte zich en spuwde met mededogen in onze ogen om diegenen te genezen die op Zijn glorie hadden gespuwd (Marcus 8:23). En als hij onze ogen gezond heeft gemaakt, zal ons hele lichaam vol licht zijn.

Als hij onze ogen gezond heeft gemaakt, zal ons hele lichaam vol licht zijn.

Kijk uit met wat je kijkt
Als je je ogen uit vorm hebt laten komen, is het niet te laat om te leren ze te beschermen en gezond te houden. Vul eerst je ogen met de woorden van God. Als je er zeker van wilt zijn dat er ruimte is voor God, laat Hem dan als eerste binnen. Besluit, voordat je wordt blootgesteld aan al het andere dat je vandaag gaat ziet, om Hem te zien. Laat een verfrissend zicht van Hem in Zijn woord het eerste wonder van de dag zijn, de zon die elke andere schoonheid verduistert en verlicht. Steek je ziel lang genoeg in de Schrift zodat je God begint te zien in al de andere wonderen om je heen.

Ten tweede, vergelijk je gebedsleven met je schermleven – wat bijna iedereen die vandaag leeft zal vernederen. Wanneer we de tijd die we op onze telefoons besteden of voor de televisie zitten naast de tijd zetten die we op onze knieën doorbrengen, wat leren we dan over onze ogen en ons hart? De cruciale zorg hierbij is niet de hoeveelheid tijd maar de inzet, passie en genegenheid die we uitoefenen. Waar rennen we naartoe voor rust en plezier? Teveel van ons hebben de ogen niet genoeg gesloten en het hoofd niet genoeg gebogen om de rust en het plezier te vinden waarvan we denken dat we ze van een scherm krijgen.

Wanneer we de tijd die we op onze telefoons besteden of voor de televisie zitten naast de tijd zetten die we op onze knieën doorbrengen, wat leren we dan over onze ogen en ons hart?

Ten derde, train je ogen niet om goddeloosheid over het hoofd te zien of onzedigheid te tolereren. Geen van beiden zal passief of per ongeluk gebeuren. Godsvrucht zal waakzaamheid vereisen in wat we kijken, met name in een maatschappij die al het andere agressief op de markt brengt. Sommigen van ons hebben de lijnen getrokken om het ergste te verbieden, terwijl we een eindeloze stroom seksueel suggestieve of meest onfatsoenlijke scènes toelaten in onze ogen. We hebben ook geleerd om de goden toe te laten (en zelfs te koesteren) in ons vermaak, in plaats van ze te onderscheiden en bloot te leggen. Dit is geen oproep om niet te kijken, maar om goed te kijken naar wat wij zien, zodat we onze ogen niet opheffen naar bedrieglijke verlangens, weggetrokken worden en ons buigen en hen dienen.

Ogen wijd open
De waarschuwingen van Mozes en Jezus zijn niet bedoeld om te beperken wat we zien, maar om focus te brengen in, en uit te breiden van, wat we zien. Ze willen dat we meer zien, dat we gezonde ogen hebben die wijd open zijn voor God. Steve DeWitt schrijft:

De schoonheden van deze wereld fluisteren onze ziel in dat er een ultiem Iemand is. Maar het ultieme is nooit te vinden in het wonderland van de schepping. We blijven kijken en verlangen naar de schoonheid achter de schoonheid, Degene die de begeerten van onze ziel zal bevredigen. Dit verklaart waarom de drugsverslaafde blijft spuiten en de porno-verslaafde blijft kijken en de materialist blijft kopen en de waaghals blijft springen. Aan de andere kant van een sensatie is de constante behoefte aan een nieuwe. (Eyes Wide Open, p71)

Terwijl je door het wonderland van Gods schepping loopt, houd je ogen goed in de gaten. Deze sensaties zijn fluisteringen van Wonder, zuivere schaduwen van Licht. Ze zijn bedoeld om ons meer ontzag voor Christus te geven en ons voor te bereiden om de eeuwigheid door te brengen kijkend naar Hem. “Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien” (Openbaring 1: 7). We zullen Hem allemaal zien. Hoe we onze ogen van vandaag gebruiken, zal bepalen of Zijn schoonheid op die dag aantrekkelijk zal zijn voor ons.

Bron: desiringGod.org