Waarom gebeuren er slechte dingen met goede mensen?

Waarom gebeuren er slechte dingen met goede mensen? Het bijbelse antwoord is dat er geen “goede” mensen bestaan. In Markus 10:18 zei Jezus dat alleen God goed is. Omdat God goed is, zal Hij ervoor zorgen dat recht gedaan wordt op de dag van het oordeel. Als Hij ieder van ons nu recht zou doen, zouden we allemaal eindigen in een vreselijke plaats genaamd de hel – en we zouden het verdienen. God is de standaard van rechtschapenheid en die norm heeft niemand van ons gehaald, dus er zijn eigenlijk geen “goede” mensen die “slechte” dingen overkomen.

Een betere vraag is deze: “Waarom staat God toe dat goede dingen gebeuren met slechte mensen?” Met redenen die alleen voor God bekend zijn toonde Hij Zijn eigen liefde voor ons in het feit dat “terwijl wij nog zondaars waren, Christus voor ons stierf” (Rom 5:8). Ondanks onze slechte, goddeloze en zondige aard houdt God nog steeds van ons. Hij hield genoeg van ons om te sterven, om zo de straf voor onze zonden op Zich te nemen toen Hij gekruisigd werd aan het kruis.

Vaak gebeuren er dingen met ons die we gewoon niet kunnen begrijpen. In plaats van te twijfelen aan Gods goedheid in tijden van lijden, zouden we op Hem moeten vertrouwen. We zouden de woorden van Job moeten herhalen: “Hoewel Hij mij doodt, zal ik Hem toch vertrouwen.” Het boek Job laat ons zien dat God betrouwbaar is, zelfs als we het lijden om ons heen niet begrijpen.

Waarom gebeuren er slechte dingen met goede mensen? Dat gebeurde slechts één keer… en Hij bood zich vrijwillig aan.

Bron: Living Waters