Wat trek je aan?

In dit artikel willen we iets benoemen over de zorg voor je uiterlijk omdat er naar twee kanten toe verkeerde opvattingen kunnen zijn. De Bijbel eist van vrouwen heel duidelijk eenvoud en ingetogenheid. Het zal je niet verbazen dat er een duidelijke relatie is tussen hoe een vrouw gekleed gaat, hoe zij zich gedraagt en het aantal mannen om haar heen. Er is natuurlijk ook een verband met het soort mannen die op haar afkomt. Het is niet verkeerd als een vrouw zich verzorgt om er mooi en aantrekkelijk uit te zien, maar het is zeer verkeerd als een vrouw verleidelijk wil zijn. Dit verschil willen we nu verder uitwerken.

In het orienteren op, en denken over, een relatie kan het verleidelijk zijn om door middel van je uiterlijk de aandacht op jezelf, dus op je lichaam, te gaan vestigen. Je verlangen naar een relatie komt dan op verkeerde wijze tot uitdrukking

en zal een verkeerde respons krijgen. Het is niet als eerste belangrijk dat de andere persoon jouw lichaam gaat zien, maar jou als persoon. Jesaja waarschuwt tegen vrouwen die zich verheffen en verleiden met de ogen, de houding en de kleding (Jes. 3:16-24). Jouw karakter moet opvallender zijn dan jouw fysieke voorkomen. Daarom is het belangrijk om te letten op de manier waarop je je kleedt. Hoewel dit geldt voor beide geslachten, laat de Bijbel zien dat de manier van kleden vooral voor vrouwen en meisjes een belangrijk punt is. ‘Evenzo wil ik dat de vrouwen zich tooien met eerbare kleding, ingetogen en bezonnen, niet met het vlechten van het haar of met goud of parels of kostbare kleren, maar met goede werken, wat bij vrouwen past die belijden godvrezend te zijn’ (1 Tim. 2:9-10).

Met je uiterlijk kun je zo gemakkelijk de andere sekse prikkelen: een te korte rok, diepe splitten, een knoopje teveel los van je blouse, een laag uitgesneden hals, strakke of doorschijnende kleding. Mannen worden dusdanig geprikkeld door het zien van vrouwen die zich zo kleden, dat ze sterk verzocht worden in hun fantasie, en bij gebrek aan zelfbeheersing lopen ze het gevaar om tot verkeerde seksuele gedachten en daden te komen. Dat pleit de jongeman niet vrij, maar welke christin zal hem de voeding daarvoor willen geven? Gebruik je kleding zo, dat je kleding je gezicht accentueert en niet de aandacht trekt naar je lichaam. Onderzoek biddend je gezindheid waarom je gekleed gaat zoals je gekleed gaat. Stel jezelf de vragen: Eer je God in het dragen van je kleding? Kan de Heere als het ware je kledingkast nagaan en over alles Zijn goedkeuring geven? Wees ervan verzekerd dat alles wat je hierin doet, Gods goedkeuring heeft. Als dit niet zo is, is dit een blokkade in de weg tot een godvruchtige relatie.

Daartegenover merken we ook dat er nog wel eens gedacht wordt dat je geen of nauwelijks aandacht moet hebben voor je uiterlijk, om een heilig en rein leven te kunnen leiden. Deze opvatting gaat gepaard met het toepassen van strenge soberheid. Je uiterlijk is niet van belang, het gaat alleen om je innerlijk, om een

godvruchtig karakter. Deze gedachte raakt aan de vroeger heersende opvatting dat het lichaam een tweederangs plaats heeft en de geest een verheven plaats waar het alleen om draait. De geest wordt daarin verbonden met het eeuwige en het lichaam met het aardse en daardoor van minder belang.

Waarschijnlijk komt deze gedachte vanuit een eerbare opvatting voort om heilig en rein voor God te willen leven en weg te vluchten van de hoererij en de onreinheid. Toch willen we hier laten zien dat deze opvatting niet Bijbels gefundeerd is en in de praktijk vaak een onnodige last en belemmering teweeg brengt. Het uiterlijk van een vrouw heeft van God een bijzondere waarde toegekend gekregen en mag niet genegeerd of verwaarloosd worden. Na de zondeval spreekt de Bijbel nog steeds op een positieve wijze over de schoonheid van de vrouw. We zullen zien dat het goed is om je lichaam goed te verzorgen, om de natuurlijke schoonheid te versterken, om er aantrekkelijk (niet verleidelijk!) uit te zien. Het eerste voorbeeld dat we hier willen noemen komt uit Ezechiël 16 vers 9-14 waar de Heere Israël vergelijkt met een vrouw. God heeft Zich over Israël ontfermd, haar opgericht en haar mooi gemaakt en versierd met mooie kleding en sieraden. De Heere spreekt in termen hoe een vrouw zich versiert voor haar man. Hieruit kunnen we opmaken dat dit in de Bijbelse tijd gewoon was.

Verder zien we in verschillende voorbeelden dat de Bijbel de schoonheid van vrouwen erkent en bevestigt. Het kan gezien worden als een deel van Gods schepping. Abraham trouwde met een mooie vrouw (Gen. 12:11) en toen hij in Egypte kwam, deelden de Egyptenaren deze mening (Gen. 12:14). Ook zijn zoon Izak trouwde met een mooie vrouw (Gen. 24:16). Jacob ging in hetzelfde spoor en kreeg Rachel lief die ‘mooi van gestalte en knap om te zien’ was (Gen. 29:17). Ook bij Job lezen we hier iets over na zijn verdrukking toen hij dochters kreeg die mooier waren dan alle vrouwen in het land (Job 42:15). Over Abigail wordt gesproken dat zij intelligent was en schoon van uiterlijk (1 Sam. 25:3). In Hooglied wordt er bijzondere aandacht besteed aan de heerlijkheid van de bruid. Esther was een knappe vrouw en bereidde haar uiterlijk een jaar lang voor om de koning te ontmoeten (Esther 2:7, 9, 12-15).

Duidelijk is dat natuurlijke schoonheid die we op een goede wijze verzorgen een vreugde is en een heerlijkheid voor de man. Belangrijk is om hierin de juiste middenweg te vinden, vanuit de juiste gezindheid. Laat je zachtmoedige en stille innerlijk uitdrukking krijgen in je kleding en je handelen. Sara was een mooie vrouw, uiterlijk schoon, maar Petrus zegt dat wij haar zachtmoedige en stille geest na mogen volgen als wij het goede doen (1 Pet. 3:4-6).

Laat je zachtmoedige en stille innerlijk uitdrukking krijgen in je kleding en je handelen.

Als laatste willen we ook dit onderwerp toepassen op de jonge man. Als het gaat over kleding en uiterlijk denken we vaak als eerste aan de jonge vrouwen. Maar ook voor de jonge man is het belangrijk dat hij zoekt naar de juiste middenweg op dit gebied. Hij dient de gevaren te onderkennen en te vermijden. Het kan een verzoeking zijn voor de jonge man om door spierkracht of stoere daden en een stoere houding aandacht te trekken van vrouwen. Dit gaat dan vaak samen met een bepaalde kledingstijl, zoals strakke T-shirts met lage halzen en een afgezakte spijkerbroek. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zo’n jongen bepaalde meisjes achter zich aan krijgt. Al is de kracht het sieraad van de jeugd (Spr. 20:29), we zien dat de godvruchtigheid in andere zaken dan spierkracht tot uiting komt. Paulus roept de jonge Timotheüs op om een voorbeeld te zijn in woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof en in reinheid (1 Tim. 4:12). Terwijl de lichamelijk oefening, met alle gevolgen die dit heeft, van weinig nut genoemd wordt (1 Tim. 4:8). Net zoals voor de jonge vrouw is het voor de jongeman van belang dat hij zorg besteedt aan zijn uiterlijk, maar vooral dat zijn integere hartsgesteldheid weerspiegeld wordt in zijn gezicht, houding, daden en dienstbaarheid.

Dit artikel komt uit het boek Bijbelse relatievorming in de 21e eeuw. Bestel het volledige boek hier.