We hebben het welvaartsevangelie nodig!

Het leven gaat niet over rozen. Elke dag moeten we omgaan met tegenslag en strijd. Vaak zien we niet de rozen, maar voelen we wel de doorns. Mocht jou verteld zijn dat wanneer je Christus zou gaan volgen, je leven gemakkelijker zou worden, dan hoop ik dat je er inmiddels achter bent gekomen dat dit  ‘fake news’ is.

De zondagochtend van menig christen bestaat uit het stoten van een kleine teen, chocoladepastavlekken in de nieuwe kleren, een auto die niet wil starten, en vervolgens net te laat komen in de kerk.

Ook grotere zaken blijven gelovigen niet bespaard.

Vaak genoeg krijgt zonde ruimte in ons leven als we te maken krijgen met tegenslagen. Onze neiging is om gefrustreerd naar boven te kijken en onze verwijten naar boven te zenden. Dit wordt gevoed door het welvaartsideaal van onze (westerse) wereld. Op één of andere manier zijn we tot de gedachte gekomen dat het hoogste doel van het leven is om zo veel mogelijk lijden te vermijden.

En daar wordt ook in de kerk op ingespeeld. De boodschap dat God jou wil redden van je zondeschuld verdwijnt naar de achtergrond en in de plaats daarvan presenteert men een God die jou je beste leven nu wil geven. Geen moeite, ziekte en armoede maar geluk, genezing en rijkdom. Het enige wat je moet doen, is dit geloven (en veel geld geven aan de voorganger die je dit vertelt).

Dit is een vreselijk oneerlijk verhaal. Het is niet Bijbels, niet realistisch en niet behulpzaam.

Door het werk van de Heere Jezus hebben wij alles ontvangen wat wij écht nodig hebben. Niet wat betreft aardse zaken, maar wel in eeuwigheidsperspectief.

Wat we nodig hebben, is inderdaad het welvaartsevangelie. Geestelijke welvaart, welteverstaan. Kijk maar naar Efeze 1:3.

Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus.

Door het werk van de Heere Jezus hebben wij alles ontvangen wat wij écht nodig hebben. Niet wat betreft aardse zaken, maar wel in eeuwigheidsperspectief.

God geeft sommigen nu een lenig lichaam, maar Hij geeft al Zijn kinderen voor eeuwig een verheerlijkt lichaam (Fil. 3:21).  God geeft sommigen nu nieuwe kleren, maar Hij geeft al Zijn kinderen voor eeuwig geestelijke feestkleren (Zach. 3:4-5). God geeft sommigen een onverwoestbare auto, maar Hij geeft al Zijn kinderen voor eeuwig een onverwoestbare Herder (Hebr. 13:20).  God geeft sommigen een (uitslaap-)kerk die pas in de middag begint, maar Hij geeft al Zijn kinderen voor eeuwig een samenkomst met gelovigen en Hij zorgt er 

Zelf voor dat iedereen op tijd is (Joh. 10:27-29).

Voor een christen gaat het leven misschien toch wel over rozen. Eeuwige rozen.