Wedergeboorte: de verandering van het leven

Het is een kleine tweeduizend jaar geleden dat de Heere Jezus een gesprek had met Nicodemus, een Farizeeër en een overste van de Joden. In dit gesprek spreekt Jezus over het feit dat een mens wederom geboren moet worden. Het is een noodzaak voor de mens en dus geen vrijblijvendheid. Verderop in het gesprek staat in Johannes 3:6: ‘Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest’ (HSV).

Het is dus absoluut noodzakelijk dat een mens in zijn/haar leven twee keer geboren wordt. De ene keer betreft het een vleselijk geboorte en de andere keer betreft het een geestelijke geboorte. De geestelijke geboorte houdt in dat God (God is Geest) ons uit Zichzelf geboren heeft laten worden (zie de Johannesbrief). Het is heel bijzonder om te beseffen dat de Schepper van hemel en aarde, ervoor heeft gekozen om mensen die Christus Jezus hebben aangenomen en Zijn offer hebben aanvaard uit Hemzelf geboren te laten worden. Als gevolg van de wedergeboorte ontvangen wij in Christus een nieuwe natuur.

Het is dus absoluut noodzakelijk dat een mens in zijn/haar leven twee keer geboren wordt.

Het mag duidelijk zijn dat deze nieuwe natuur een heel ander leven leeft dan datgene wat, zoals Jezus zegt, uit het vlees geboren is. Vanuit de eerste geboorte, de vleselijke geboorte, zit ook een vleselijke wandel en een vleselijke begeerte. Deze wandel is zondig en voldoet niet aan datgene wat God wil.

De wedergeboorte, de geboorte uit de Geest, is een volkomen ander leven dan het vleselijke leven.

Een andere positie
Paulus zegt in Kolossenzen 3:3 dat ons leven met Christus verborgen is in God. Dat is de positie waaruit wij nu mogen leven. Verderop in hetzelfde hoofdstuk schrijft hij telkens weer dat wij ‘In Hem’ zijn: dat is in Christus Jezus onze Heere. Wat bij de wedergeboorte hoort is dat we moeten gaan beseffen dat de positie van waaruit wij leven veranderd is. Wij mogen leven als hemelburgers die met hun voeten echter nog in de wereld staan.

Een ander denken
We kunnen nu wij onze positie hebben benoemd verder nadenken over de verandering van ons denken. Dat is ook een  gevolg van de wedergeboorte. Kolossenzen 3:1 zegt ‘zoek de dingen die boven zijn’, of anders gezegd ‘bedenk de dingen die boven zijn.’ Waarom? Ten eerste omdat dat onze nieuwe positie is waaruit wij mogen leven. Ten tweede – en dat is het belangrijkste – omdat daar Christus Jezus onze Heere is! Het bedenken van de dingen die boven zijn is altijd gericht op de Heere Jezus Christus.

Na onze eerste geboorte leefden we nog vleselijk in de zonde en voor onszelf, nu mogen we weten dat we voor Christus Jezus onze Heere mogen leven. En dat leven mag volledig bepalen hoe wij staan in deze wereld, hoe wij denken over anderen, wat onze gedachten zijn over de toekomst, wat onze identiteit is en vul zelf maar aan.

De cruciale vraag aan ons vandaag de dag is of wij ons leven daadwerkelijk leven in Christus. Laat voor ons gelden wat een bekend lied zo mooi zegt:  ‘laat mij in U blijven groeien, bloeien!’.