Weet dat God bestaat

“Hij zei tegen Hem: Als U de Zoon van God bent, werp Uzelf dan naar beneden want er staat geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven, en dat zij U op de handen zullen dragen, opdat U Uw voet niet misschien aan een steen stoot. Jezus zei tegen hem: Er staat eveneens geschreven: U zult de Heere, uw God, niet verzoeken.” (Matthes 4:6-7)

De duivel daagt Jezus uit als Hij veertig dagen en nachten heeft gevast en honger heeft. Hij daagt Jezus uit om te bewijzen dat Hij Gods Zoon is door drie uitdagingen te doen, de uitdaging om Zich van de tempel te werpen is de tweede. Wat zich vervolgens ontvouwt lijkt een steekspel met bijbelteksten, waar de duivel uitdaagt en Jezus zich verweert met een tekst om het niet te hoeven doen. Maar Jezus verweert zich niet alleen, Hij leert ook een les. Wat kunnen we leren van deze les naar aanleiding van de verleidingen van de duivel aan Gods Zoon?

Verzoeking
De duivel vraagt hier aan Jezus om Zijn Godheid te laten zien. Hij gebruikt een tekst uit Psalm 91 waarin staat dat God ervoor zal zorgen dat engelen Jezus op handen zullen dragen. Als Jezus van de tempel afspringt is dat een test die laat zien of Hij God is. Hij verzoekt Jezus: laat maar zien dat U God bent. Waarop Jezus reageert met een deel van de tekst uit Deuteronomium 6:16: “U mag de HEERE, uw God, niet op de proef stellen, zoals u Hem bij Massa op de proef gesteld hebt”.

Deze tekst verwijst naar een gebeurtenis in Exodus 17. Het volk komt aan bij Rafidim waar geen water blijkt te zijn. Ze worden boos op Mozes en roepen God ter verantwoording (zie Numeri 20) en God geeft een uitweg door het volk te voorzien van water. Het stuk eindigt met Exodus 17:7: “Hij gaf die plaats de naam Massa en Meriba, vanwege de onenigheid van de Israëlieten en omdat zij de HEERE op de proef gesteld hadden door te zeggen: Is de HEERE nu in ons midden of niet?”

God hoeft zich niet te bewijzen
In Mattheüs 4 vraagt de duivel aan Jezus om zich te bewijzen dat Hij God is. In Exodus 17 vraagt het volk aan God om te bewijzen dat Hij met het volk is. Beide keren wordt God op de proef gesteld en beide keren staat er beschreven dat dit verkeerd is. Daag God niet uit om maar te bewijzen dat Hij God is; “Als God echt bestaat laat Hij dan dit doen”. Nee, God hoeft zich niet te bewijzen, Hij heeft zich al bewezen. Kijk naar het volk van Israël, wat al veel wonderen heeft meegemaakt en uit Egypte gehaald is, juist zij konden weten dat God met hen was. God had dat al laten zien.

Laat je omstandigheden je niet verleiden om God op de proef te stellen. God bestaat, Zijn werk is al gedaan, Hij heeft zich al getoond.

In je eigen leven
Laat je omstandigheden je niet verleiden om God op de proef te stellen. God bestaat, Zijn werk is al gedaan, Hij heeft zich al getoond. Hij is al voor je zonden gestorven en zorgt elke dag voor je ondanks de omstandigheden waar je misschien in zit. Alles wat jij nodig hebt, heb je van Hem gekregen. Hij hoeft Zich niet aan je te bewijzen door het selectief gebruiken van beloftes zoals de duivel deed. Hij hoeft je ook niet te geven wat je op dat moment verlangt om te bewijzen dat Hij met je is. Het kruis toont al dat Hij God is en dat Hij alles gegeven heeft. Vraag dus niet aan God om Zich te bewijzen maar bewijs Hem de eer die Hij als God verdient.